Nane Ahmed Çelebi

Ahmed Çelebi’nin hayatı hakkında kısa bilgiyi Evliya Çelebi ile Esad Efendi veriyor. İstanbul’un Galata semtinde doğdu;burada büyüdü. Mûsikimizin büyük ilerleme kaydettiği Sultan IV.Mehmed döneminde ünü yaygınlaştı. Ahmed Çelebi bu sanat atmosferi içinde, çağdaşı olan mûsikişinaslardan yararlanarak değerli bir sanatkâr, bilgili bir kişi ve iyi bir hanende oldu. Verilen bilgilere göre sesi ve uslûbu çok güzeldi; sanatına karşı çok titiz ve müsamahasızdı. Mûsikiden anlamayanların yanında mûsiki icra etmezdi. Genel bilgisi çok geniş olan Ahmed Çelebi, Hac’dan dönerken 1686’da Mısır’da öldü. Ölümü üzerine düşürülen tarih mısraı şudur:

“Bustan-ı adn ola ya Rab câ-yı Nâne’nin” (H. 1098)

Çeşitli güfte mecmualarında ve tezkirelerde yüze yakın dini ve dindışı mahiyetteki eserlerinin sözleri bulunuyor. Şiirle de uğraştığı için Şuara Tezkirelerinde kendisinden övgü ile söz edilir. Günümüze Muhayyer makamında ve Ağır Çenber usûlünde “Vakd-i subh oldu pür olsun kûşe-i meyhâneler”, Tahir makamında ve Aksak Semâi usûlünde “Canım yerinde geldi ki cânânımı gördüm” güfteli iki eseri gelebilmiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp “Türk Musikisi Tarihi” adlı kitabından alınmıştır.

Muhayyer Beste

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git