Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Zirefkend Makamı

11.09.2017
6.624
Zirefkend Makamı
Zirefkend Makamı
a-Durağı: Hüseyni Aşirân perdesidir.b-Seyri: İnicidir.

c-Dizisi: Muhayyer perdesindeki bir Bûselik beşlisine Gerdâniye perdesinde Mâhur (Çargâh) dizisinin, Hüseyni perdesinde Bûselik (Ruhnevâz) dizisinin, yerinde yâni Çargâh perdesinde Çargâh dizisinin ve Hüseyni Aşirân perdesindeki Sabâ makamı dizisinin birbirine eklenmesinden meydana gelmiştir.

d-Güçlüsü: Birinci mertebe güçlü Muhayyer perdesidir, fakat Gerdâniye perdesi de aynı önemdedir. O hâlde bâzen Muhayyer, bâzen Gerdâniye perdesi güçlü olur demek daha doğru olur.

e-Asma Karar Perdeleri: Zirefkend makamını meydana getiren dizilerin karar perdeleri, bu makamın asma karar perdeleridir. Muhayyer perdesinde Bûselik, Gerdâniye perdesinde Çargâh, Hüseyni perdesinde Bûselik (Ruhnüvâz), Çargâh perdesinde Çargâh ve Nikriz, Rast perdesinde Hicaz çeşnileriyle asma kararlar yapılır ve Hüseyni Aşirân perdesindeki Sabâ dizisiyle karar verilir. Hüseyni Aşirân’daki Sabâ dizisine geçilince de, bunlara, Çargâh perdesinde Nikriz beşlisi, Nevâ perdesinde Hicaz dörtlüsü, Segâh’da Hüzzam beşlisi, Rast’ta Zirgüle’li Hicaz dizisiyle ve Irak’ta asma kararlar yapılabilir.

f-Donanımı: Donanıma hiçbirşey yazılmaz ve gerekli işâretler eser içinde gösterilir veya sadece fa küçük mücenneb diyezi yazılır.

g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Perde isimleri cedveline bakınız.

h-Yeden’i: Portenin altındaki re Yegâh perdesidir.

ı-Genişlemesi: Zirefkend makamı yapısı gereği çok geniş bir seyir alanına sâhiptir. Bu bakımdan ayrıca genişletilmemiştir.

i-Seyir: Muhayyer perdesindeki Bûselik beşlisiyle seyre başlanır. Tiz bölgedeki Mâhûr ve Hüseyni perdesindeki Bûselik (Ruhnüvâz) dizilerinde karışık gezinildikten sonra güçlüde yarım karar yapılır. Sonra asma kararlar da gösterilerek, yerindeki Çargâh dizisinde dolaşılır. Daha sonra Hüseyni Aşirân perdesindeki Sabâ makamı dizisine geçilir ve bu dizide de gezinildikten sonra Hüseyni Aşirân perdesinde Sabâ dizisine geçilir ve bu dizide de gezinildikten sonra Hüseyni Aşirân perdesinde Sabâ dizi ve çeşnisiyle tam karar yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.