Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Makamlar

1- BASİT MAKAMLAR

2- ŞED MAKAMLAR (Göçürülmüş Makamlar)

ÇARGÂH ŞEDLERİ

BÛSELİK ŞEDLERİ

KÜRDİ ŞEDLERİ

ZİRGÜLE’Lİ HİCAZ ŞEDLERİ

NEV’ESER ŞEDDİ (Acem Aşirân Perdesinde)

3- GEÇKİ ve MÜREKKEB (BİLEŞİK) MAKAMLAR

BÛSELİK PERDESİNDE KARAR EDEN MÜREKKEB (BİLEŞİK) MAKAMLAR

SEGÂH PERDESİNDE KARAR EDEN MÜREKKEB (BİLEŞİK) MAKAMLAR

DÜGÂH PERDESİNDE KARAR EDEN MÜREKKEB (BİLEŞİK) MAKAMLAR

DÜGÂH PERDESİNDE KARAR EDEN YERİNDE BÛSELİK’Lİ ve YERİNDE KÜRDİ’Lİ MAKAMLAR

RAST PERDESİNDE KARAR EDEN MÜREKKEB (BİLEŞİK) MAKAMLAR

IRAK PERDESİNDE KARAR EDEN MÜREKKEB (BİLEŞİK) MAKAMLAR

ACEM AŞİRÂN PERDESİNDE KARAR EDEN MÜREKKEB (BİLEŞİK) MAKAMLAR

HÜSEYNİ AŞİRÂN PERDESİNDE KARAR EDEN MÜREKKEB (BİLEŞİK) MAKAMLAR

YEGÂH PERDESİNDE KARAR EDEN MÜREKKEB (BİLEŞİK) MAKAMLAR

Kaynakça: İSMAİL HAKKI ÖZKAN’ın Türk Mûsikisi Nazariyatı ve Usûlleri Kitabı
Derneğimiz kurucularından, MİTHAT ÖZTEKİN’İN NOTLARI