Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Makamlar

1- BASİT MAKAMLAR Çargâh Makamı Bûselik Makamı Şehnâz Bûselik Makamı Kürdi Makamı Rast Makamı Uşşak Makamı Beyâti Makamı Isfahân Makamı ...
Acem Aşiran makamı, Çargâh makamı dizisinin Acem Aşiran perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir. a-Durağı:Acem Aşirân perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü:Acem perdesidir. (İkinci derecede Çargâh) d-Yeden’i:...
Anber-efşân Makamı a-Durağı: Yegâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Rast perdesindeki Bûselik dizisine (Yerinde Nihâvend makamı) Yegâh perdesindeki Bûselik dizisinin (Sultâni Yegâh) eklenmesinden meydana...
Acem'li Yegâh Makamı Acem’li Yegâh makamı, Yegâh makamının bir başka çeşididir. Az kullanılmıştır.a-Durağı: Yegâh perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Beyâti makamı (Uşşak dörtlüsü...
Yegâh Makamı a-Durağı: Yegâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Nevâ makamı (Uşşak dörtlüsü + Rast beşlisi) dizisine Yegâh perdesindeki Rast makamı (Rast beşlisi...
Şive-nümâ Makamı a-Durağı:Yegâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Sabâ makamı dizisine (Çargâh’da Zirgüle’li Hicaz dizisi + Sabâ dörtlüsü) Ferahfezâ makamı dizilerinin (Acem Aşirân...
Şeref-nümâ Makamı a-Durağı: Yegâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerindeki Hicaz ailesini meydana getiren Hümâyûn, Hicaz, Uzzal, Zirgüle’li Hicaz makamlarının dizilerine Hüseyni Aşirân perdesindeki...
Sultâni Segâh Makamı a-Durağı: Yegâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Segâh makamı dizisine, yerinde Müseteâr ve yerinde Şedd-i Arabân (Yegâh’da Zirgüle’li Hicaz) makamı...
Lâlegül Makamı a-Durağı: Yegâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Hüzzam makamı dizisine Yegâh perdesindeki Zirgüle’li Hicaz, yani Şedd-i Arabân makamı dizisinin eklenmesinden meydana...
Dilkeşide Makamı a-Durağı: Yegâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Hüseyni makamı dizisine (Hüseyni beşlisi + Uşşak dörtlüsü) yerinde Ferahfezâ makamı dizisinin bir kısmının...
Ferahfeza Makamı a-Durağı: Yegâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Güçlüsü: Ferahfezâ inici bir makam olduğu için güçlü, tiz durak Acem perdesidir. Makamın yarım kararı Çargâh...
Zirefkend Makamı a-Durağı: Hüseyni Aşirân perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Muhayyer perdesindeki bir Bûselik beşlisine Gerdâniye perdesinde Mâhur (Çargâh) dizisinin, Hüseyni perdesinde Bûselik (Ruhnevâz)...
Hicaz Aşirân veya Râhat-fezâ veya Hicâz-ı Muhâlif Makamı Bu makamın üç ismi vardır: Hicaz Aşirân, Râhat-fezâ, Hicaz-ı Muhâlif.a-Durağı: Hüseyni Aşirân perdesidir. b-Seyri:...
Sabâ Aşirân Makamı a-Durağı: Hüseyni Aşirân perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerindeki Sabâ makamı dizisine Hüseyni Aşirân perdesindeki (yerinde) Hüseyni Aşirân makamı dizisinin bir...
Can-fezâ Makamı Bu makam bir çeşit Şev-u Tarab makamı da denir.a-Durağı: Hüseyni Aşirân perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Şevk-u Tarab makamını meydana getiren yerinde...
Nühüft Makamı a-Durağı: Hüseyni Aşirân perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Yegâh makamına Hüseyni Aşirân perdesinde bir Uşşak dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Yegâh makamı: Yerinde...
Aşirân Zemzeme Makamı Bûselik Aşirân makamını meydana getiren dizilerin sonuna Hüseyni Aşirân perdesinde bir Kürdi dörtlüsü ekleyip bu dörtlü ile Hüseyni...
Bûselik Aşirân Makamı a-Durağı: Hüseyni Aşirân perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: İki şekilde kullanılmıştır. I-Hüseyni perdesindeki bir Hüseyni beşlisine yerinde (Dügâh’da) bir Bûselik beşlisinin ve...
Hüseyni Aşirân Makamı Eskiden bu makama Vech-i Hüseyni adı verilirdi.a-Durağı: Hüseyni Aşirân perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Hüseyni makamı dizisine, Hüseyni Aşirân perdesinde...
Tarz-ı Cedid Makamı a-Durağı: Acem Aşirân perdesidir. b-Seyri: İnici veya inici-çıkıcı olarak kullanmıştır. c-Dizisi: Nevâ perdesindeki Bûselik dizisine, yine Nevâ perdesindeki Rast dizisinin;...
Şevk-âver Makamı Çok az kullanılmış bir makamdır.a-Durağı: Acem Aşirân perdesidir. b-Seyri: İnicidir. Bâzen inici-çıkıcı olarak da kullanılmıştır. c-Dizisi: Çargâh perdesindeki Rast makamı dizisine,...
Şevk'efzâ Makamı a-Durağı: Acem Aşirân perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Çargâh perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisine yerinde Acem Aşirân dizisinin (Acem Aşirân’da Çargâh dizisi) ve...
Şevk-u Tarab Makamı a-Durağı: Acem Aşirân perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Sabâ makamı dizisine yerinde Acem Aşirân makamı dizisinin, yâni Acem Aşirân perdesindeki...
Ferahnâk Makamı a- Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Güçlüsü: Genel olarak Ferahnâk makamının güçlüsü Nevâ perdesidir. Bu perde üzerinde Rast çeşnisiyle makamın yarım...