Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Türk Müziği Bilgileri

Türk Musikisi açısından XX.yüzyıl bazen tutarlı, daha çok tutarsız olaylar, bu olayların yankıları, sosyo-ekonomik çatışmaların olumsuz etkileri, Türk toplumsal hayatında...
XIX.yüzyıl hem Doğu, hem de Batı dünyası için çok önemli bir zaman dilimidir. “Klâsik Çağ” kapanmış, yeni anlayışlara ve gereklere...
XVII.yüzyılda Türk mûsikisinin gösterdiği büyük ilerleme, XVIII.yüzyılda da bütün hızıyla devam etti. Yetişmiş olan büyük bestekârlar “Klâsik Okul”un bütün gereklerini...
Türk mûsikisi açısından XVII.yüyzyıl çok önemli bir zaman dilimi ve aşamasıdır. IX.yüzyıldan başlayarak gelişen, bu yüzyıllarda atılmış temellere oturan Türk...
Türk Milletinin mûsikiye karşı gösterdiği ilginin, bu sanattan duyduğu zevk ve heyecanın varlığını en eski çağlardan beri biliyoruz. Arkeolojik kalıntılar,...
NOTA’NIN TARİHÇESİ İnsanda sesi yazma düşüncesi çok eski çağlarda başlamıştır. İlk denenen yol, sözler hangi tür yazı ile yazılıyorsa, harflerin üzerine...
Bayati Makamı ♬ Ne semtten canım -Kemani Rıza Bestenigar Makamın ♬ Ben seni sevdim seveli-Dede Efendi ♬ Çok sürmedi geçti-Hafız Hüsnü ...
Konfüçyüs (M.Ö 552-479) müzik hakkında Büyük Bilgi ve Müzik Hakkında Notlar adlı kitabında şunları söylemektedir. "Bütün sesler dimağdan çıkar. Dimağın...
Zamanla Hristiyanlık inancı ortaya çıkınca, bu dinin kurallarına göre, kadın, erkek ve çocuklar kiliseye birlikte gittikleri için, Miladın 12. yüzyılına...
İnsan duygularını aksettiren, müzik denen ince sanatın, tarihi olaylardan etkilenmemesi düşünülemez. Türk tarihi ise acılarla doludur. 93 Harbi (1877-1888 Rus...
Cumhuriyet döneminde kaydedilen gelişmelerin üzerinden yaklaşık 75 yıl geçmiş olup, mevcut durumu değerlendirmek için elimizde çok önemli veriler bulunmaktadır. Bu...
Gerek Sümerlerde, gerek Hititlerde temel çalgıların davul ve zurnaolduğu taşlar üzerine yapılmış kabartmalarda görülmektedir. Davul ve zurna, bugün de Türk...
Yeryüzünde tarih, bundan 5500-6000 yıl önce, Sümer olarak adlandırılan, Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği aşağı Mezopotamya'da yaşayan insanların yazıyı bulmasıyla...
Mustafa Kemal, 4 Ocak 1881 tarihinde Selanik'in Koca Kasım Mahallesi, Ziyneti bostan mevkiinde, babası Ali Rıza Efendi'nin yaptırdığı eve doğdu....