Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Gülizâr Makamı

11.09.2017
6.475
Gülizâr Makamı

Gülizâr Makamı
Gülizâr makamına bâzen Gülizâr, bâzen de Hüseyni Gülizâr makamı denir. İki çeşit Gülizâr makamı vardır:

1-Basit Gülizâr Makamı: Her bakımdan Hüseyni ve Muhayyer makamına benzer. Yalnız Hüseyni makamının inici şeklidir. Dolayisiyle seyir bakımından ayrılır. İnicilik bakımından Muhayyer makamına benzese de, Muhayyer makamından farkı, Gülizâr makamının birinci mertebede yarım kararını yine Hüseyni perdesi üzerinde yapması ve Muhayyer perdesi üzerinde pek belli kalışlar yapmamasıdır. Bu duruma göre Gülizâr makamının birinci mertebe güçlüsü, Hüseyni perdesidir. Ayrıca Basit Gülizâr makamı, genellikle Muhayyer makamı kadar tiz seslere çıkmaz. En fazla tiz Çargâh perdesine kadar çıkar.

Özetle: Basit Gülizâr makamı, Hüseyni ve Muhayyer makamları arasında bir makamdır. Hüseyni makamı ile olan yakın ilişkisi sebebiyle basit makamlar arasında ayrıca sıra numarası verilmemiştir. Asma kararlar Hüseyni makamı gibidir. Genişlemesi ise karar perdesi üzerindeki Hüseyni beşlisinin tiz durak üzerine simetrik olarak göçürülesiyle yapılır.

2-Mürekkeb Gülizâr Makamı (Bileşik Gülizâr Makamı): İnici Hüseyni makamı dizisine zaman zaman inici Karcığar dizisinin katılmasından meydana gelmiş bir makamdır ki, Mürekkeb (Bileşik) Makamlar bölümünde incelenecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.