Besteciler

Konya’da dünyâya geldi ve yine aynı şehirde iyi bir tahsil gördü. Lârende’ye (Karaman) giderek Halvetî şeyhlerinden Nûreddinzâde Molla Çelebi’ye intisâb etti (Dîvânındaki bir notta ise Halîfezâde Molla Çelebi'ye intsâb ettiği yazmaktadır). Atâî ve Hüseyin Vassâf Ezelîzâde Şeyh Nûrullah Efendi’ye intisâb ettiğini yazıyorlar. Mehmed Muhyiddin Efendi, Molla Çelebi'nin irtihâline kadar yaklaşık iki...
Dr.Ayhan Sökmen 1929 yılı Haziran ayında İstanbul Göztepe'de doğdu. Babası, Gümrük Sahil Muhafaza motorlarında makinist olan Ali Rıza Bey, annesi Halime Süreyya Hanım'dır. Dört yaşlarında babası ile annesinin ayrılması Selma Cezzar tarafından İstanbul'a getirilerek ilkokula başladılar. Kardeşi ile beraber İstanbul Yıldız'daki yatılı ilkokulda okudular. (1936-1941) Babasının görevi nedeniyle Anadolu Kavağı'nda...
1936 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden 1959 yılında mezun oldu. ABD'de Georgia Üniversitesi'nde MBA derecesi aldı ve doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Evli 2 çocuklu. Kısa süre müfettişlik yaptıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına katıldı. 1975 senesinde özel sektöre geçti çeşitli kuruluşlarda genel müdürlük, yönetim kurulu...
Hasan Efendi tesbit edilemeyen bir tarihte Foça’da doğdu; küçük yaşında İstanbul’a gelerek büyük mutasavvuf Nureddin-zâde’nin hizmetlerinde bulundu. Bir yandan genel bilgisini ilerletirken bir yandan da mûsiki çalışmaları yaptı. En önemli öğrenimini, mensubu bulunduğu Mevlevi tekkelerinde tamamladı. Yaşadığı çağda büyük bir hanende olarak üne kavuştu. Birgün dervişler şeyhin çevresinde toplanarak âyin...
Osman Efendi İstanbul’un Galata semtinde doğdu ve burada yaşadı; takriben 1680 yine burada öldü. XVII. Yüzyılın ünlü mûsiki hocalarındandır. Çağdaşı olan Kasımpaşalı Osman Efendi gibi tanınmış bir hanendeydi. Dini ve dindışı olmak üzere çok eser besteledi. Özellikle bunlardan onbeş makamı ve onbeş usûlü içine alan Kâr-ı Natık’ı çok ünlüdür. Klâsik...
Ayıntab Gaziantep ilimizin eski adıdır; Mehmed Bey tespit edilemeyen bir tarihte burada doğdu. Genç yaşında İstanbul’a gelerek askerlik mesleğine girdi ve  “Alabeyliği” rütbesine kadar yükseldi. Bu büyük mûsikişinasımızın hayatının ayrıntılarını bilemiyoruz. Takriben 1670 yılından sonraki bir tarihte İstanbul’da öldü. Klâsik Okul’un en güçlü bestekârlarından biridir. Mûsiki öğrenimi hakkında hiçbir belge yoktur....
Abdülâli Efendi XVI. Yüzyılın yetiştirdiği büyük mûsikişinâs ve bestekârlarımızdandır. Hayatı hakkında bilgimiz hemen hemen yok gibidir. Tahminlere göre Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat yıllarının sonlarına doğru yaşadı. Eski güfte mecmualarında ve şuâra tezkirelerinde hayli eserine rastlanmışsa da günümüze Kâr ve diğer büyük beste formlarından 4-5 eseri gelebilmiştir. En ünlü eserleri Rast(Şevk-Nâme),...
Teoman Önaldı'nın eşi İçten Önaldı'nın 2012 Dermatoloji Dergisinde çıkan yazısından  alınmıştır. "Bu sayımızda 45 yıllık dermatoloji uzmanı, 60 yıllık sanatçı 43 yıllık eşim olan Dr. Teoman Önaldı’yı hem bir meslektaşım, hem de hayat arkadaşım olarak sizlere tanıtmaya çalışacağım. Dr. Teoman Önaldı 1936 Trabzon doğumlu, ilk orta ve lise eğitimi- ni aynı ilde...
Teoman Alpay 1932 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Teoman Alpay, Ankara Radyosu'nun açtığı ud sınavını kazanarak, radyonun saz sanatçıları arasına katıldı ve Ankara Devlet Konservatuarını bitirdi. Kendi dalında aşama kaydederek, genç yaşta Ankara Radyosu Türk Müziği Yayınları Şefi oldu. Bir ara da Erzurum Radyosu Müdürlüğü yaptı. 1980 yılında Türk müziği alanında...
Yusuf Nalkesen, 25 Aralık 1923’de altı kardeşin en küçüğü olarak Üsküp’ün İştip kasabasında bir Türk ailesinde dünyaya geldi. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin dışında kaldıkları için gördükleri etnik baskılar sebebiyle Yusuf Nalkesen daha kundakta iken Türkiye’ye göç ettiler ve İzmir’e Kadifekale’ye yerleştiler. Annesi Hayriye hanımdır, babası bir nalbanttır. Bir süre sonra...
Mûsiki tarihimizde Bestekâr Zaharya Kürkçü Zaharya, Semâi Kürkçü gibi isimlerle anılan bu büyük musikişinasın adı “Zacccharias”tır. Hayatı hakkındaki bilgilerimiz bazı söylentiler ve tahminlere dayanıyor. Hayatının son yıllarında Müslüman olduğuna “Cemil, Mir Cemil” adını almış olabileceğine inanılmış görülüyor. Bu iddiaların aslı Nuri Şeyda Bey’in ünlü musikişinaslarımızın hayatı hakkında vaktiyle yazmış olduğu...
Yorgo Baconos 1900 yılında İstanbul’da doğdu. Lavtacı Lambo Efendi’nin oğlu, kemençeci Aleko Baconos’un küçük kardeşi, kemençeci Anastas’ın yeğeni, kemençeci Sotiri ile kardeş çocuğudur. 9 Kasım 1967 tarihinde Milliyet gazetesinde yayınlanan bir röportajında hayat hikayesini şöyle anlatıyor: “…Beş yaşında iken ud niyetine elime süpürge alıp oynardım. Musikiye olan hevesimi sezen babam...
Cavide Hayre Hanım’ın doğum ve ölüm tarihlerini bilmiyoruz. Adı bazı kaynaklarda “Cavide Hayri” olarak geçer. Ayrıca adının baş tarafına “Karaosman-zâde” sıfatı eklenirse de sebebi belirtilmez. Bu kadın bestekârımızın ikinci adı “Hayri” değil “Hayre”dir. İstanbul’ludur ve Rumelihisarı’nda doğmutur. Ayni semtteki Bektaşi Tekkesi’nin şeyhi Nâfi Baba’nın kızıdır. Tıpkı çağdaşı Nasib Hanım gibi...
Eski rûsûmat memurlarından Fethi Bey’in oğlu olan Zeki Duygulu, babasının görevli olarak bulunduğu sırada 1907 yılında Beyrut’ta doğdu. Fethi Bey’in Trablusgarp Savaşı’nda İstanköy’de İtalyanlara esir düşmesi üzerine annesi ile İzmir’e geldi. Uzun yıllar bu şehirde yaşadığı için “İzmirli Zeki Bey” adı ile tanındı. Sesi güzel olduğu için çevresinin dikkatini çekmiş,...
Zeki Ârif Ataergin, 1896 yılında İstanbul'da doğdu. Babası ünlü bestekâr ve kânunî Hacı Ârif Bey'dir. Asıl adı Salih Zeki olduğu halde Zeki Ârif adı ile tanınmıştır. Ataları, Zindankulesi civarında türbesi bulunan "Sâdât-ı Hüseyniye"den Baba Cafer soyuna dayanıyor. İlk öğrenimini Beşiktaş'taki "Âfitab-ı Maarif" okulunda yaptıktan sonra Vefa İdadisi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimini...
Sırmakeş Hüsnü Efendi’nin oğlu olan Zati Arca 1863 yılında İstanbul’da, Bayezid’in Sarayiçi mahallesinde doğdu. İlkokul çağında, takriben sekiz on yaşlarında Muzika-i Hümayûn’a alındı. Burada Batı Mûsikisi sistemine göre öğrenim görerek uzun yıllar çalışarak albaylığa kadar yükseldi. Guatelli ve Aranda paşaların öğrencisidir. Bir yandan da Türk Mûsikisi’ne merak etmiş, Hacı Ârif...
Yusuf Ziya Paşa 1849 yılında İstanbul’da doğdu. Büyükbabası Reşit Paşa’ya yakınlığı ile tanınmış olan “Meclis-i Mâliye” başkanı Mehmet Şakir Bey’dir. Oğlu Suphi Ziya Bey’in ifadesine göre ailesi silsilesi Sultan I.Mehmed dönemine kadar uzanıyor. Aile adı “Müfti-zâdeler”dir. Müftizâdeler ailece daha sonra Yanya’ya yerleştiler. İlkokul ve rüştiye öğreniminden sonra özel öğretmenlerden ders...
5 Nisan 1937 de Çorum'un İskilip kazasında doğdu. Babası keçeci esnafından Hüseyin Yüksel ve annesi Hanife Yüksel'dir. 1943 yılında babasının işi nedeniyle gitmiş oldukları Bolu'nun Gerede ilçesinde ilk okulun birinci ve ikinci sınıflarını okudu. Kendi ifadesiyle müzik zevkini bu yıllarda ilk olarak annesinden aldı. Annesinin sesi oldukça güzeldi ve zaman...
21 Ocak 1939'da Bursa'da doğdu. Henüz yirmi yaşındayken Ankara Radyosu'nun, bir yıl sonra da Ankara Devlet Operası'nın sınavlarını kazandı. İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni 1961 yılında bitirdi. Bu yıllarda kendi bestelerini Kazablanka Gazinosu'nun sahnelerinde seslendiriyordu. 1961 yılında kendisi gibi ses sanatçısı olan Ayla Gürses'le evlendi. Bu evlilikten Beyazıt adını verdiği...
Mustafa Yesari Asım, Osmanlı fütühatı sıralarında, Konya bozkırlarından Rumeli'ye göç eden, aynı zamanda Konyar da denilen göçmenlerden, Şeyh Ömer namı mürşidin torunu olan Berkofçalı Ömer Lütfi'nin oğludur. Şeyh Ömer, kitabeleri sol eliyle yazdığından Yesari'lik bu suretle Mustafa Asım'da da tecelli etmiş bulunuyor. Şeyh Ömer Efendi Kosava bölgesindeki Prizren kentine yerleşti...
Veli Kanık 1881 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Sanat Okulu’nu bitirdikten sonra, hocası Mustafa Bey’in aracılığı ile Muzika-i Humayûn’da şef yardımcısı olan Zati Arca’ya gönderildi. Bu askeri kuruluşa er olarak giren Veli Kanık hocasının çaldığı sazı, yâni klârneti seçti. Kısa sürede kendini göstererek orkestrada solist klârnet olarak çaldı.Birgün bu genç klârnetçiyi...
Vecihe Daryal 9 Nisan 1914 tarihinde İstanbul’un Beylerbeyi semtinde doğdu. Abdülmecid Efendi ile Şahende Hanım’ın yedi çocuğundan biridir. İlkokul çağına kadar bu kültürlü ve mûsiki sanatına düşkün aile ortamında yetişen sanatkâr, yedi yaşında iken aile dostları olan ve evlerine sık sık gelen bestekâr Şevki Bey’in yeğeni Nazire Hanım’dan kanun dersleri...
Vecdi Seyhun 1915 yılında İstanbul’un Kanlıca semtinde doğdu. Neşet Bey ile Firûze Hanım’ın oğludur. Öğrenimi ile mûsiki çalışmalarını birlikte yürüttü. Komşusu olan Santuri Ziya Bey’den nota, usûl ve keman dersleri aldı. İki yıl süren bu derslerden sonra hocasının ısrarı ile santur çalışmaya başladı. Yirmi dokuz yaşında İstanbul Belediye Konservatuarı’na girdi....
Şekerci Cemil Bey 1867 yılında İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde dünyaya geldi. Şehzâde Câmii’nin başimamı Hasan Tahir Efendi’nin üç oğlunun ortancasıdır. Babası, Cemil Bey’in hâfız olmasını istemiş, bu sebeple erken yaşlarında hıfza başlatmıştı. İlkokuldan sonra okuma imkânını bulamadı. Oğlunun hâfız olduğunu gören Tahir Efendi, Cemil Bey on üç yaşında iken vefat etti....
Sayfa başına git