Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Besteciler

Konya’da dünyâya geldi ve yine aynı şehirde iyi bir tahsil gördü. Lârende’ye (Karaman) giderek Halvetî şeyhlerinden Nûreddinzâde Molla Çelebi’ye intisâb...
Dr.Ayhan Sökmen 1929 yılı Haziran ayında İstanbul Göztepe'de doğdu. Babası, Gümrük Sahil Muhafaza motorlarında makinist olan Ali Rıza Bey, annesi...
1936 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden 1959 yılında mezun oldu. ABD'de Georgia Üniversitesi'nde...
Hasan Efendi tesbit edilemeyen bir tarihte Foça’da doğdu; küçük yaşında İstanbul’a gelerek büyük mutasavvuf Nureddin-zâde’nin hizmetlerinde bulundu. Bir yandan genel...
Osman Efendi İstanbul’un Galata semtinde doğdu ve burada yaşadı; takriben 1680 yine burada öldü. XVII. Yüzyılın ünlü mûsiki hocalarındandır. Çağdaşı...
Ayıntab Gaziantep ilimizin eski adıdır; Mehmed Bey tespit edilemeyen bir tarihte burada doğdu. Genç yaşında İstanbul’a gelerek askerlik mesleğine girdi...
Abdülâli Efendi XVI. Yüzyılın yetiştirdiği büyük mûsikişinâs ve bestekârlarımızdandır. Hayatı hakkında bilgimiz hemen hemen yok gibidir. Tahminlere göre Kanuni Sultan...
Teoman Önaldı'nın eşi İçten Önaldı'nın 2012 Dermatoloji Dergisinde çıkan yazısından  alınmıştır. "Bu sayımızda 45 yıllık dermatoloji uzmanı, 60 yıllık sanatçı 43...
Teoman Alpay 1932 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Teoman Alpay, Ankara Radyosu'nun açtığı ud sınavını kazanarak, radyonun saz sanatçıları arasına katıldı...
Yusuf Nalkesen, 25 Aralık 1923’de altı kardeşin en küçüğü olarak Üsküp’ün İştip kasabasında bir Türk ailesinde dünyaya geldi. Yeni kurulan...
Mûsiki tarihimizde Bestekâr Zaharya Kürkçü Zaharya, Semâi Kürkçü gibi isimlerle anılan bu büyük musikişinasın adı “Zacccharias”tır. Hayatı hakkındaki bilgilerimiz bazı...
Yorgo Baconos 1900 yılında İstanbul’da doğdu. Lavtacı Lambo Efendi’nin oğlu, kemençeci Aleko Baconos’un küçük kardeşi, kemençeci Anastas’ın yeğeni, kemençeci Sotiri...
Cavide Hayre Hanım’ın doğum ve ölüm tarihlerini bilmiyoruz. Adı bazı kaynaklarda “Cavide Hayri” olarak geçer. Ayrıca adının baş tarafına “Karaosman-zâde”...
Eski rûsûmat memurlarından Fethi Bey’in oğlu olan Zeki Duygulu, babasının görevli olarak bulunduğu sırada 1907 yılında Beyrut’ta doğdu. Fethi Bey’in...
Zeki Ârif Ataergin, 1896 yılında İstanbul'da doğdu. Babası ünlü bestekâr ve kânunî Hacı Ârif Bey'dir. Asıl adı Salih Zeki olduğu...
Sırmakeş Hüsnü Efendi’nin oğlu olan Zati Arca 1863 yılında İstanbul’da, Bayezid’in Sarayiçi mahallesinde doğdu. İlkokul çağında, takriben sekiz on yaşlarında...
Yusuf Ziya Paşa 1849 yılında İstanbul’da doğdu. Büyükbabası Reşit Paşa’ya yakınlığı ile tanınmış olan “Meclis-i Mâliye” başkanı Mehmet Şakir Bey’dir....
5 Nisan 1937 de Çorum'un İskilip kazasında doğdu. Babası keçeci esnafından Hüseyin Yüksel ve annesi Hanife Yüksel'dir. 1943 yılında babasının...
21 Ocak 1939'da Bursa'da doğdu. Henüz yirmi yaşındayken Ankara Radyosu'nun, bir yıl sonra da Ankara Devlet Operası'nın sınavlarını kazandı. İktisadi...
Mustafa Yesari Asım, Osmanlı fütühatı sıralarında, Konya bozkırlarından Rumeli'ye göç eden, aynı zamanda Konyar da denilen göçmenlerden, Şeyh Ömer namı...
Veli Kanık 1881 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Sanat Okulu’nu bitirdikten sonra, hocası Mustafa Bey’in aracılığı ile Muzika-i Humayûn’da şef yardımcısı...
Vecihe Daryal 9 Nisan 1914 tarihinde İstanbul’un Beylerbeyi semtinde doğdu. Abdülmecid Efendi ile Şahende Hanım’ın yedi çocuğundan biridir. İlkokul çağına...
Vecdi Seyhun 1915 yılında İstanbul’un Kanlıca semtinde doğdu. Neşet Bey ile Firûze Hanım’ın oğludur. Öğrenimi ile mûsiki çalışmalarını birlikte yürüttü....
Şekerci Cemil Bey 1867 yılında İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde dünyaya geldi. Şehzâde Câmii’nin başimamı Hasan Tahir Efendi’nin üç oğlunun ortancasıdır. Babası,...