Ayıntâbi Mehmet Bey

Ayıntab Gaziantep ilimizin eski adıdır; Mehmed Bey tespit edilemeyen bir tarihte burada doğdu. Genç yaşında İstanbul’a gelerek askerlik mesleğine girdi ve  “Alabeyliği” rütbesine kadar yükseldi. Bu büyük mûsikişinasımızın hayatının ayrıntılarını bilemiyoruz. Takriben 1670 yılından sonraki bir tarihte İstanbul’da öldü.

Klâsik Okul’un en güçlü bestekârlarından biridir. Mûsiki öğrenimi hakkında hiçbir belge yoktur. Dindışı alanda eser bestelemiştir. Kudretli bir bestekâr olduğu, bilinen eserlerinden anlaşılıyor. O da Abdülâli Efendi gibi besteleri yönünden Merâgalı Abdülkâdir ile karıştırılmış ve eserlerinin bazıları Merâgalı’ya mal edilmiştir. Kâr bestekârlığında Merâgalı’yı izlemesi, eserlerine özellikle Farsça sözler seçmesi bu karışıklığa neden olmuştur. Eski güfte mecmualarında yüz’e yakın eserinin sözleri bulunuyor. Bunların çoğu Kâr formundadır. Kâr, Beste ve Yürük Semâi formlarında üç eseri biliniyor.

Dr.M.Nazmi Özalp “Türk Musikisi Tarihi” kitabından alınmıştır.

Irak Bağı Bihişt Kâr

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git