Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Âma Kadri Bey ( ? -1650/1651)

28.06.2017
2.871
Âma Kadri Bey ( ? -1650/1651)

Musiki tarihimizde bazen Kadri Bey, bazen de Ama Kadri Çelebi gibi isimlerde anılır. Hayatı hakkındaki bildiklerimiz hemen hemen Esad Efendi’nin vermiş olduğu bilgilerden ibarettir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Bunlardan İstanbul’lu ve “ama” olduğunu, güzel bir sese, yüz güzelliğine sahip bulunduğunu öğreniyoruz. Sultan II.Osman , Sultan İbrahim, Sultan IV.Murad, Sultan IV.Mehmed dönemlerinde yaşadığı dikkate alınarak 1650-1651 yıllarında ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Esad Efendi, Kadri Bey için “Sir aheng (tok sesli) ve dilkuşa ve vakıf-ı esrar-ı nagamat” idi diyor. “Meşhur-i cihan olmuş ve ikiyüz eser bestelemiştir.” diye eklenmesine rağmen günümüze beş-altı eseri gelebilmiştir. Bu eserler bile onun bestekarlık alanındaki kabiliyet ve kudretini pek güzel anlatır. Özellikle Neva makamındaki ağır semaisi klasik musikimizin bir şaheseridir. “Ağır Semai şeklinin en eski örneği olan bu eserin, terennüm bölümlerindeki bir dert yanışın, Tanrı’ya yönelişin sözlere bağlanışı sesleri buralarda en güzel, en içli melodik ifadesini bulmuştur. Eski güfte mecmualarında kayıtlı bulunan eserleri ile incelenirse, Kadri Bey’in hep büyük formları kullanarak beste yaptığı görülür. Bu büyük bestekar çok gösterişli ve ihtişamlı bir uslubla beste yapmıştır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Nikriz Ben Asiki Mahzunu Perisani Unutma

Neva Sevdi Bu Gonul Seni Yaman Eylemedi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.