Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Abdülâli Efendi

19.02.2018
3.493
Abdülâli Efendi

Abdülâli Efendi XVI. Yüzyılın yetiştirdiği büyük mûsikişinâs ve bestekârlarımızdandır. Hayatı hakkında bilgimiz hemen hemen yok gibidir. Tahminlere göre Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanat yıllarının sonlarına doğru yaşadı. Eski güfte mecmualarında ve şuâra tezkirelerinde hayli eserine rastlanmışsa da günümüze Kâr ve diğer büyük beste formlarından 4-5 eseri gelebilmiştir. En ünlü eserleri Rast(Şevk-Nâme), Evç, Segâh, Şehnaz, Pençgâh makamlarından Kâr’lariyle Sabâ makamındaki Nakş’ıdır. “Hace-î Sani lâkabıyla anılan Hoca Abdülâli, hakikâten zamanın Hace-i Sani’si yâni Abdülkâdir Merâgi’sidir. Bu bestekârımızın Kâr şeklindeki eserleri taklidi kabil olmayan birer sanat âbidesidir. Hattâ bunlardan bir kısmı Abdülkâdir’e bile isnad edilir ki, şu hal onun kudretinin en parlak bir delili sayılsa gerektir.”

Öğrenim hayatını, mûsikideki ustasının kimler olduğunu bilmiyoruz. XVI. Yüzyılın sonuna doğru öldüğü sanılıyor.

Dr.Nazmi Özalp-Türk Musiki Tarihi kitabından alınmıştır

Evç Kâr

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.