Arif Sami Toker (1926-1997)

Arif Sami Toker 4 Nisan 1926 tarihinde Gelibolu’da doğdu. Şükrü Bey ile Hanife Hanım’ın oğludur. İlk öğrenimine Mahmutpaşa üçüncü ilkokulunda başladı. Cağaloğlu ortaokulunu bitirdikten sonra aynı zamanda Ticaret Lisesi ve İstanbul Belediyesi Konservatuarı’na devam etti. Lise müdürünün izin vermemesi üzerine buradan ayrılarak konservatuardan mezun oldu. Askerliğini bandocu olarak yaptı. Dolayısıyle Batı Mûsikisi hakkında bilgi edindi. Altı ay kadar Merkez Bankası’nda çalıştıktan sonra 1950 yılında amatör ses sanatkârı olarak İstanbul Radyosu’nda göreve başladı. Cevdet Çağla’nın müzik yayınları şefliği sırasında kadroya geçerek radyo kütüphanesini düzenlemekle görevlendirildi. 1954’den başlayarak dört yıllık bir süre içinde İzmir Radyosu Müzik Yayınları şefi oldu. Burada İzmir Türk Mûsikisi Derneği başkanlığını da yapıyordu. İstanbul’a döndükten sonra istifa etti. Ankara Radyosu’nda 1961 yılında altı ay kadar müzik yayınları şefliği yapmıştır. Son görevi İstanbul Radyosu Müzik Müdürlüğü’dür. Buradan da istifa ederek serbest hayata atıldı.

Sesinin güzelliği daha ilkokul sıralarında dikkatleri çekmiş, Cağaloğlu Ortaokulu mûsiki öğretmeni onu konservatuara götürerek Yusuf Ziya Demircioğlu’na dinletmiş, buraya devam etmesi önerilmişti. Bir süre Sadeddin Kaynak ile Kemal Batanay’dan ders aldıktan sonra Üsküdar Mûsiki Cemiyeti’ne girerek Emin Ongan’ın öğrencisi oldu. Muhlis Sabahattin Ezgi, Udi Vahid Bey,Dr.Hamid Hüsnü Bey gibi ustalardan eserler meşk etti; bu çevrede ünlü bestekâr Lemi Atlı’yı tanıdı. Emin Ongan’ın aracılığı ile Suphi Ezgi ile ilişki kurarak evindeki derslere katıldı. H.Sadeddin Arel’in cumartesi derslerine devam etti. Santuri Ziya Bey’den de bir miktar santur dersleri almıştır. Asıl meşk hocası Ali Rıza Şengel’dir. Keman Emin Bara, Sadi Işılay, Burhanettin Ökte, Safiye Ayla, İzzettin Ökte, Vecdi Seyhun, Hadiye Ötügen, Gavsi Baykara diğer hocalarıdır.

Eminönü Halkevi’nde mûsiki kursları açtı, öğrenci konserleri yönetti. Safiye Ayla’nın tavsiyesi ile çeşitli sahnelerde okudu; plaklar doldurdu. Bestekâr olarak başlangıçta güzel eserler besteledi. Son eserleri daha çok günlük zevklere karşılık verecek niteliktedir. Yüz yirmi kadar eseri biliniyor. Ölümünden uzun süre önce felç geçirmişti. Çeşitli tedavilerden sonra 27 Nisan 1997 tarihinde vefat ederek 29 Nisan 1997 tarihinde İstanbul’da Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Acemaşiran-Ağaç bütün meyve bütün

Acemaşiran-Beni terk etti sultanım

Acemaşiran-Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa

Acemaşiran-Gam çekme güzel n’olsa baharın sonu yazdır

Acemaşiran Saz Semaisi

Acemaşiran-Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu

Acemkürdi-Ağlasam faydası yok gülsem gülemiyorum

Acemkürdi-Artık gelecek sanma sakın geçti o günler

Acemkürdi-Bahâr-ı hüsnünde mehtabı gördüm dün gece

Acemkürdi-Bir sevda geldi başıma

Acemkürdi-Geceler hiç bitmiyor

Acemkürdi-Gerçi ben şimdi Boğaz’dan uzağım

Acemkürdi-Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın

Acemkürdi-Ne kadar yalancısın nasıl inandım ben sana

Acemkürdi-Saçlarıma düşse de kar

Acemkürdi-Şimdi anladım neden bana küstüğünü

Acemkürdi-Unutmak istesem o hatırayı

Acemkürdi-Zaman bir su gibi akıp gidiyor

Beyâti-Aklımdan geçenleri bir bilebilsen

Beyâti-Anladım ki aşkımız bana hicran olurmuş

Beyâti-Bize ait canımız var

Beyâti-Dayanacak dermanım tükendi bitti

Beyâti-Her ümmide bel bağladık

Beyâti Saz Semaisi

Bûselik-Gül bir daha ruhum güllerle bezensin

Bûselik-Manalı bakışlarla bakarsın derinlerden

Bûselik-Sevgim bitti mi sandın

Ferahnâk-Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın

Gerdâniye-Tepeden nasıl iniyor bakın

Hicaz-Çıksam şu dağların yücelerine

Hicaz-Düşme peşime benim çapkın

Hicaz-Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir

Hicaz-Geldim ocağına düştüm

Hicaz-Gurbet yollarında garip yolcuyum

Hicaz-İpek saçlarınla güzel  başını yasla güzelim

Hicaz-İstanbul’un etrafı hep denizdir

Hicaz-Senden uzak hayatım neş’esiz zindan oldu

Hicaz-Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim

Hicaz-Yıllarca hep yalvardım geçmedi sana sözüm

Hicaz-Yol uzun göründü önümde gurbet

Hicazkâr-Harâb oldu cismim temelden harâb

Hicazkâr-Senden başka içime ışık tutan olmadı

Hicazkâr Sirto

Hisar Peşrev

Hüseyni-Mecnunun gezdiği çölü bana sor

Hüseyni-Nedir bu handeler bu işveler

Hüseyni Peşrev

Hüseyni Saz Semaisi

Hüseyni-Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zeminin

Hüzzam-Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış

Hüzzam-Aylar değil geçse de yıllar

Hüzzam-Bir inansan aşkıma

Hüzzam-Bu akan yaşları dindir güleyim

Hüzzam-Çiçek açmaz dallardayım

Hüzzam-Çok yakınsın sen bana

Hüzzam-Efkârlıyım bu gece içelim dostlar

Hüzzam-Gözlerinin rengine bayıldım gülüşüne

Hüzzam-Hayata hiç doymadan

Hüzzam-İçimde ümitsiz sevgiler kanar

Hüzzam İlâhi-Mevlâ birdir biliyorsun

Hüzzam-Kahkaha atsam bile hep hüzün içiyorum

Hüzzam-Karanlıklar paylaşıyor derdimi

Hüzzam-Koşa koşa gel yanıma

Hüzzam-Kötü imiş güzelim  ne bilirdim kaderin

Hüzzam-Parlayan gözlerimde hasret özlemi

Hüzzam-Şu gönlüme kurmuşsun binbir sevgi

Hüzzam-Talihin elinde oyuncak oldum

Hüzzam-Tifl-i nâzeninim unutmam seni

Hüzzam-Yarim neden ağlıyor

Karcığar-Bir tanbur nağmesi inler

Karcığar-Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül

Karcığar-Boyun ince fidan gibi

Karcığar Çocuk Şarkısı

Karcığar-Dostlar kime dâd edeyim

Karcığar-İnce bellerinde lâhur şalından

Karcığar-Kalbime yuva yaptın

Karcığar-Kışın engin bir sudur

Karcığar-Pervane olsam dönsem bağında

Karcığar-Seni gönülden sevdim beni mahsun bırakma

Kürdilihicazkâr-Dost bir perva felek

Kürdilihicazkâr-Elçi ol cânâna bir selam söyle

Kürdilihicazkâr-Gözlerim yaşı revan oldu revan

Kürdilihicazkâr-İçince şarabı ezelde gönül

Kürdilihicazkâr-Ömrün sonu gelmiş

Mâhur-Ben derdime hiç çare bulmam sâki

Mâhur-Benliğimde yaşayan hem rüyam hem hülyamsın

Mâhur-Çek küreği güzelim uzanalım Göksu’ya

Mâhur-Gözümde kulağımda dudağımda canımda

Mâhur Saz Semaisi

Muhayyer-Mor dağların çiçekleri bir başka

Muhayyer-Yenilendi derdim neden bilemem

Muhayyerkürdi-Aşkın bir yalanmış şimdi anladım

Muhayyerkürdi-Ey sevgili hasretim sana

Muhayyerkürdi-Hasretin dağlar gibi büyüyorken içimde

Muhayyerkürdi-Hazân oldu kalbimde sarardı geçti bahar

Muhayyerkürdi-Olmadık derler açıp şimdi el gibi bakan

Muhayyersünbüle Peşrev

Neveser-Bitmiş diye her neş’esi

Nihavend-Aşkımın ilk baharı ilk heyecanım benim

Nihavend-Ayrılık büküverdi boynumu

Nihavend-Ayrılık özlemini bilmez gönüller

Nihavend-Bir kara gözlüye ay balam

Nihavend-Bir şiir yazdım ki sayfalar doldu

Nihavend-Duydum beni unutmuş

Nihavend-Erişti nevbahar eyyamı

Nihavend-Geldi yine güzelim yaz

Nihavend-Gitmez gözümden yaşlar

Nihavend-Haydi gönül gidelim yolcu yolunda gerek

Nihavend-Issız gecelerimde yalnız bıraktın beni

Nihavend-Mazideki günleri anmak isterdim

Nihavend Medhal

Nihavend-Nedir bu kalpteki tükenmez hüzün

Nihavend-Ölmeyen yücelen sevgiler var içimde

Nihavend-Sana ben gönlümü açtım

Nihavend-Sana veda ederken beni  öpüp sevmiştin

Nihavend-Sanat ufkunda yine bir güneş battı (Arel için)

Nihavend Sirto

Nihavend-Sular gibi akıyor güzelliğin içime

Nihavend-Uykularda hayalin gözlerime dolacak

Nihavend-Uzaklarda durma sen sokul yanıma

Nihavend-Yalnız hissediyorum kendimi

Nihavend-Yüzün pembe güllerden sesin bülbülden güzel

Nihavend-Çok içmişsin delikanlı bu gece

Nikriz Sirto

Rast-Aynaya yaklaşıp görmek istedim

Rast-Çekmeyen bağrı gamın

Rast-Çıtı pıtı şu gözlerin

Rast-Gözlerin bana dalsın iki elin avcumda

Rast İlâhi

Rast-Kırılmışsın sen bana zehir kattın dünyama

Rast-Şu mechûl âleme bir durak kaldı

Rast-Yüzün güneşten parlak

Sabâ-Bâd-ı sabâya sorsunlar

Segâh-Bir garip âlemdeyim dostlar yıkılmış hanemiz

Segâh-Eski günleri an güller takarak

Segâh-Hep rüya gibi geçti yıllar bir bir ansızın

Segâh-Her şeydi benim için bir candı bir nefesti

Segâh-Kaçalım dersen kaçarım seninle

Segâh-Son gül dağıldı son kuş uçup gitti

Sultaniyegâh-Sevildim sanma coşup aldanma

Suzinâk-Doyamam ki sevgine seni sevdim bir kere

Şedaraban-Şimdi yalnız bıraktın kırdın incittin attın

Şedaraban-Ümitsiz gidiyorum kaderimin yolunda

Şehnâz-Bir katre içen çeşme-i pûr-hûn-i fenâdan

Şehnâz Saz Semaisi

Uşşak-Bekliyorum yolunu sevgilim sen nerdesin

Uşşak-Bu şehri İstanbul ki bi mis lübâhâ’dır

Uşşak-Dalında solarken akşamın gülü

Uşşak-Ey sâki câmında nedir bu esrâr

Uşşak-Feryâd ediyorum içimi dökmek için

Uşşak-Hasretle yanar gönlüm

Uşşak-Kanadım yok uçamam

Zâvil-Aşkın ile makâma erdim

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git