Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Gavsi Baykara (1902-1967)

29.06.2017
3.799
Gavsi Baykara (1902-1967)

Gavsi Baykara Yenikapı Mevlevihânesi şeyhi Mehmed Celâleddin Dede’nin torunu, şeyh Mehmed Abdülbâki Baykara’nın oğludur. 24 Mart 1902 tarihinde Yenikapı Mevlevihânesi’nde doğdu. İlkokul öğreniminden sonra Davutpaşa ve Galatasaray Sultanisi ile Darülhilâfe medresesine devam ettiyse de bitiremedi. Babasının 1919 yılında ölümü üzerine aynı tekkeye şeyh oldu. 1941 yılında İstanbu Belediye Konservatuarı’nda neyzenlik yaptı; piyasada çalıştı. Derbeder bir hayat sürerek son yıllarını felçli olarak geçirdi. 15 Kasım 1967 tarihinde İstanbul’da öldü. Mûsikiyi Rauf Yekta Bey ile Ahmed Irsoy’dan öğrenimişti. Ney hocası Hakkı Dede’dir. Bilinen eserleri dört peşrev, dokuz saz semâisi, elli beş şarkıdan ibarettir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Nihavend Saz Semaisi

Sazkar Saz Semaisi

Arazbarbuselik Saz Semaisi

Bestenigar Saz Semaisi

Kurdilihicazkar Saz Semaisi

Suzinak Dokunma Kalbime Zira Cok Incedir Kirilir

Rehavi Saz Semaisi

Arazbarbuselik Pesrev

Suznak Bin Gulle Bahar Etmedesin Hayli Zamandir

Isfahanek Pesrev

Rast Tercuman Olsun Rebabi Sineme

Acemasiran Saz Semaisi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.