Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Reng-i Dil Makamı

11.09.2017
4.564
Reng-i Dil Makamı

Mühendis Hâlis Bey tarafından bulunmuş bir makamdır. Dr.Suphi Ezgi makamı incelemiştir. Bu bakımdan Dr.Suphi Ezgi’nin Reng-i Dil makamı hakkında yazdıklarını aynen alıyoruz: “Bu makam Nev’eser’in fa Acem Aşirân sesi üzerinde şeddidir; o pest tarafta ( Acem Aşirân’da) bir Nikriz beşlisine tiz tarafta (Çargâh’da) bir Hicaz dörtlüsünün katılmasından hâsıl olmuştur. İşte onun sesleri aralıklarıyla berâber aşağıdaki notada görülmektedir.”

“Durak sesi fa Acem Aşirân, güçlü do Çargâh yeden Kaba Dik Hisar’dır. Makam inicidir. Ya güçlüden, yâhut tiz duraktan başlar, Hicaz dörtlüsünde veyâhut tiz taraftaki Reng-i Dil dizisinin beşlisinde gezinir. Genişlemiş kısımda tiz durak veya güçlüde süreksiz kalır. Sonra Nikriz beşlisi ile durakta yedenli yedensiz karar eder.”

Anlaşıldığına göre makam tiz taraftan simetrik olarak genişlemektedir.

Not: Bir cins Şevkefzâ makamı da böyledir.

Makama örnek bir eser:

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.