Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Lâlegül Makamı

11.09.2017
4.447
Lâlegül Makamı
Lâlegül Makamı
a-Durağı: Yegâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir.

c-Dizisi: Yerinde Hüzzam makamı dizisine Yegâh perdesindeki Zirgüle’li Hicaz, yani Şedd-i Arabân makamı dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir (Hüzzam makamı dizisini şematik olarak yazıyoruz).

d-Güçlüsü: Giriş seyrinde hâkim olan Hüzzam makamıdır. Bu yüzden Lâlegül makamının güçlüsü de Hüzzam makamının güçlüsü olan Nevâ perdesidir. Bu perde üzerinde Hicaz çeşnisi ile yarım karar yapılır.

e-Asma Karar Perdeleri: Nevâ perdesindeki Hicaz çeşnili yarım karardan sonra Çargâh perdesinde Nikriz çeşnisiyle asma karar yapılır. Segâh perdesi de Hüzzam dizisinin karar perdesi olduğuna göre, önemli bir asma karar perdesidir. Bu perdede Hüzzam çeşnili asma karar yapılır. Bunlardan sonra, yerindeki Şedd-i Arabân makamı dizisine geçileceğine göre Şedd-i Arabân makamının asma kararları olan Dügâh perdesinde Hicaz’lı, Rast perdesinde Nikriz’li ve yine Rast perdesinde Bûselik’li asma kararlar, Lâlegül makamında da kullanılır.

f-Donanımı: Hüzzam makamının işaretleri olan si için koma bemolü, mi için bakiye bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır. Şedd-i Arabân dizisine geçilince, gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.

g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Şedd-i Arabân dizisi; Yegâh, Kaba Hisar, Irak, Rast, Dügâh, Dik Kürdi, Nim Hicaz, Nevâ. Hüzzam dizisi: Segâh, Çargâh, Nevâ, Hisar veya Dik Hisar yahut Hüseyni, Eviç veya Acem, Gerdâniye, Kürdi veya Muhayyer, Tiz Segâhi Tiz Çargâh, Tiz Nevâ’dır.

ı-Genişlemesi: Lâlegül makamı, yapısı gereği oldukça geniş bir seyir alanına sahiptir. Bu bakımdan makam ayrıca genişletilmemiştir.

i-Seyir: Aynen Hüzzam makamı gibi Segâh veya Nevâ perdesi civârından seyre başlanır. Hüzzam dizisinde karışık gezinildikten ve bu arada asma kararları da gösterildikten sonra, Nevâ perdesinde yarım karar yapılır. Sonra Segâh perdesine inilip Hüzzam makamı gibi bitirilir. Daha sonra, yerinde Şedd-i Arabân dizisine geçilir ve gerekli asma kararları da gösterilerek, bu dizide de karışık gezinildikten sonra Yegâh perdesinde Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle yedenli tam karar yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.