Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Bestelerin Hikayeleri

Bestekârlar, apayrı ses rengi ve okuyuş tavrı olan Müzeyyen Senar’la yeni bestelerini geçmekten oldukça büyük zevk alırlardı... Bu arada, gizli...
“Ben Allah’a Âşıkım” “…Benim aşkım, ben doğmadan önce doğmuş. Ben doğunca aşkımı bana muntazır buldum. Bu aşk hem mecâzi mânâda ve...
Acı bir AŞK hikayesi.......... Nazım Hikmet'in, annesiyle Yahya Kemal arasındaki aşkı farkettiği an... Celile Hikmet resimleri ile olduğu kadar güzelliği ile de...
Şükrü Tunar’ın son zamanlarını ve ayrıca da artık o zamanlar bozulmaya başlayan saz bahçelerini, Selim Aru’nun 29 Eylül 1979’da Erenköy’den...
Şevki Bey’in yakın arkadaşı olan büyük gazeteci, yazar, bestekâr Ahmed Rasim Bey (1864-1932), onun hakkındaki bir hâtırasını, Şevki Bey’in ölümünden...
1902 doğumlu Selahattin PINAR,Ticaret Mektebi'ni bırakıp müziğe başladı. Oysa babası eski Denizli Milletvekili Sadık Bey, onun hukukçu olmasını istiyordu. Bir gün...
Rakım Elkutlu otuz beş yaşlarında iken dayısı şeyh Nureddin Efendi bir güfte vererek bir âyin bestelemesini istemiş. Âyinin bestesini bir...
Recâi-zâde Mahmud Ekrem Bey'in oğlu Ercümend Ekrem Talû, Rahmi Bey'i şöyle anlatıyor: "...Kısacık boyu,toparlak vücudu ile,önü daima ilikli redingotunun içinde Rahmi...
İlkokul yıllarında dedesinin çevresinde bulunan, çağının ünlü müzik üstadlarını tanıyıp dinleyerek müzikle tanışan Osman Nihat Akın, Ahmet Rasim Bey’in torunudur....
Sermet Sami Uysal anlatıyor: 1950 yılının Mayıs ayı başında, bir ikindi üzeri, Lütfi’yle Kadıköy’e geçip sıra sıra eski, güzel evlerin bulunduğu...
Münir Nureddin Selçuk 1900 yılında İstanbul'un Bayezid semtinde doğdu. Babası Sedaret Dairesi amiri, Divan-i Humayun muavini, aynı zamanda Darülfünun'un (eski...
İstanbul Türküsü. İstanbul Radyosu’nun yıllarca sinyal müziği olan Katibim Türküsü, Kırım Harbi içinde, Abdülmecid zamanında çıkmıştır. İkinci Mahmud Devrinde askerlere Avrupai...
İsmail Efendi, 14 yaşlarındaydı ve Maliye Nezareti Başmuhasebe Kalemi'ne ''Katip Muavini'' olarak çalışıyordu. Bir yandan memuriyete ve hocası Mehmet Emin...
“…III.Sultan Selim devrinin tanınmış sanatkarları arasında Sadullah Ağa da mühim bir mevki elde etmiş bir musikişinastı. (Çavuş Mülazımı) olarak Enderun'a...
İstanbul Eyüp’te 1831 yılında doğan Hacı Arif Bey, zamanın adetince 5 yaşında ilkokula başladı. Her mahalle mektebinde ilahi okuyan bir...
Ahmet Rasim Bey devrindeki devlet yönetimine ters düştüğü için günlük yazılarından her zaman tedirgin olurdu. "... Bir gün arkadaşlarla bir lokantada...