Türk Müziği Bilgileri

NOTA’NIN TARİHÇESİ İnsanda sesi yazma düşüncesi çok eski çağlarda başlamıştır. İlk denenen yol, sözler hangi tür yazı ile yazılıyorsa, harflerin üzerine bazı işaretleri koymak şekiinde olmuştur. Bu işaretlere sümer tabletleri ile antik Yunan yazıtlarının bazılarında rastlanır. Önce gelişen dini musiki olduğu için, bugüne kalanların tümü dini musiki ile ilgilidir.  Türk Mûsikisi’nde...
Bayati Makamı ♬ Ne semtten canım -Kemani Rıza Bestenigar Makamın ♬ Ben seni sevdim seveli-Dede Efendi ♬ Çok sürmedi geçti-Hafız Hüsnü ♬ Gayrıdan bulmaz teselli-Kazasker Mustafa ♬ Kaçma mecburundan-Haşim Bey Evcera Makamı ♬ Yıllarca elim kalbimin-Sadettin Kaynak Hicaz Makamı ♬ Anladım sevmeyeceksin-Selahattin Pınar ♬ Eğilmez başın gibi-Kaptanizade Ali Rıza Edendi ♬ ...
Konfüçyüs (M.Ö 552-479) müzik hakkında Büyük Bilgi ve Müzik Hakkında Notlar adlı kitabında şunları söylemektedir. "Bütün sesler dimağdan çıkar. Dimağın çalışaması dış etkilerle olur. Duygular içten geldiği zaman ses halinde kendilerini gösterirler. Bu seslerin bir sıra haline konulmasına ton denir. Müzik tonların bir hasılasıdır. Ses bilip de ahengi bilmeyenler hayvanlardır....
Zamanla Hristiyanlık inancı ortaya çıkınca, bu dinin kurallarına göre, kadın, erkek ve çocuklar kiliseye birlikte gittikleri için, Miladın 12. yüzyılına kadar tek bir melodi, birkaç kişi tarafından tek ses halinde söylenmiştir. Bu döneme Batı müziğinde Monodi Çağı denilmiştir. İnsan seslerin hepsi aynı yükseklikte okunamadığı için Fransa'nın kuzeyindeki kiliselerde, kadın, çocuk ve...
İnsan duygularını aksettiren, müzik denen ince sanatın, tarihi olaylardan etkilenmemesi düşünülemez. Türk tarihi ise acılarla doludur. 93 Harbi (1877-1888 Rus Savaşı) ile başlayan savaşlar, yaklaşık 50 yıl sürmüş ve ancak 9 Eylül 1922'de son bulmuştur. Bu elli yıl içinde, imparatorluk nüfusunun dörtte bir olan altı milyon insan, Rumeli'den, bir kısmı...
Cumhuriyet döneminde kaydedilen gelişmelerin üzerinden yaklaşık 75 yıl geçmiş olup, mevcut durumu değerlendirmek için elimizde çok önemli veriler bulunmaktadır. Bu veriler bir senteze ulaşıldığını göstemektedir. Cumhuriyet dönemi, Türk müzik kültürüne çok şey kazandırmıştır. Bu dönemde yapılanlar kısaca şunlardır: -Klasik Türk Müziği'nin en eski eserleri çocukların bile okuyabileceği geometrik şekilli nota (Batı notası)...
Gerek Sümerlerde, gerek Hititlerde temel çalgıların davul ve zurnaolduğu taşlar üzerine yapılmış kabartmalarda görülmektedir. Davul ve zurna, bugün de Türk köylüsünün çalgısıdır. Bu konuda Türk Kültür Tarihi üzerine inceleme yağmış bir yazarımız şöyle söylemektedir: "Türk Halkının felsefesine inmek gerekir. Davul ve zurna birer meydan sazı idiler. Meydan ise, halkın istekle ve...
Yeryüzünde tarih, bundan 5500-6000 yıl önce, Sümer olarak adlandırılan, Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği aşağı Mezopotamya'da yaşayan insanların yazıyı bulmasıyla başlamıştır. Sümerler tekerleği de icat etmiş ve bir dairenin çevresinin çapına bölündüğü zaman ortaya çıkan sabit sayıyı bulmuşlardır. Hüseyin Sadettin Arel, 1941 yılında Beyoğlu Halkevinde verdiği bir konferansta, Sümerlerin müziği, Sümerlerin sazları,...
Mustafa Kemal, 4 Ocak 1881 tarihinde Selanik'in Koca Kasım Mahallesi, Ziyneti bostan mevkiinde, babası Ali Rıza Efendi'nin yaptırdığı eve doğdu. O zamanlar, çocuklar okullarda adı ve memleketi çağrılarak anılırlardı. Mustafa Kemal Selanik gibi. 19. yüzyılın sonlarına Selanik şehri, imparatorluğun, İstanbul'dan sonra en ileri şehri idi. Şehirde ileri bir kültür ortamı vardı. 93...
Sayfa başına git