Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Şevk-i Dil Makamı

11.09.2017
4.292
Şevk-i Dil Makamı
Şevk-i Dil Makamı
a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir.

c-Dizisi: Yerinde inici Rast makamı dizisine yine yerinde inici Basit Sûz’nâk makamı dizisinin katılmasından meydana gelmiştir. Sûz’nâk makamı dizisi inici Rast makamının sonuna doğru gösterilir. Bu duruma göre Şevk-ı Dil makamı, sonra doğru Basit Sûz’nak makamı gösteren inici Rast ma kamından başka bir şey değildir. Tam karar yine Rast dizisi ile Rast perdesinde yapılır.

Şev-ı Dil makamı inici bir makam olduğu için tiz durak civârından seyre başlanacaktır ve bu kısımda giriş seyrinde kullanılacak bir bölgeye gerek vardır. Bu da her iki dizide yerindeki Rast beşlisinin tiz durak Gerdâniye perdesi üzerine simetrik olarak göçürülmesiyle elde edilir. Yâni Gerdâniye perdesi üzerinde bir Rast beşlisi meydana gelir.

d-Güçlüsü: Şevk-i Dil, inici bir makam olduğu için, tiz durak Gerdâniye perdesinin birinci mertebe güçlü olması gerekir. Fakat bâzen birinci mertebe güçlü Gerdâniye, bâzen de Nevâ perdesidir. Hangisi birinci mertebe güçlü olarak kullanılmışsa, diğeri ikinci mertebe güçlü olarak asma karar perdesi olur.

Not: Şevk-i Dil makamı diğer bütün hususlarda Rast ve Basit Sûz’nâk makamlarının aynıdır.

i-Seyir: İnici Rast dizisinin tiz durağı, Gerdâniye perdesi civârından seyre başlanır. Bu tiz bölgede karışık gezinildikten sonra, Gerdâniye’de veya Nevâ perdesinde yarım karar yapılır. Daha sonra yine karışık gezinilerek asma kararları da gösterip, makamın sonuna doğru yerinde Basit Sûz’nâk dizisine geçilir ve Rast perdesinde genellikle Rast dizisiyle tam karar yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.