Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Cavide Hayre Hanım

31.10.2017
3.461
Cavide Hayre Hanım

Cavide Hayre Hanım’ın doğum ve ölüm tarihlerini bilmiyoruz. Adı bazı kaynaklarda “Cavide Hayri” olarak geçer. Ayrıca adının baş tarafına “Karaosman-zâde” sıfatı eklenirse de sebebi belirtilmez. Bu kadın bestekârımızın ikinci adı “Hayri” değil “Hayre”dir. İstanbul’ludur ve Rumelihisarı’nda doğmutur. Ayni semtteki Bektaşi Tekkesi’nin şeyhi Nâfi Baba’nın kızıdır. Tıpkı çağdaşı Nasib Hanım gibi tok ve gür bir sese sahipti. Yüzyılımızın ilk çeyreğinin tanınmış bir hanendesiydi, ancak çevresinin dışına taşamamış, Nasib Hanım kadar üne kavuşamamıştır. Tahsin Til ile Selim Nüzhit Gerçek’in anılarından öğrendiğimize göre, o zamanki İstanbul’un sessiz ve mehtaplı gecelerinde Rumelihisar sırtlarında şarkı ve gazele başlayınca karşı sahillerde biriken kalabalık bir halk kitlesi dinlerdi. Mûsiki öğrenimi hakkında herhangi bir bilgi edinemedik. Sadece bir hanende olarak kalmamış, bestekâr olarak da başarılı eserler bestelemiştir. TRT repertuvarına girmiş olan eserlerinden başka, Müzik Daire Başkanlığı’nda nota arşivinde henüz icrâ edilmemiş hayli eseri vardır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Sedaraban Agir Agir Cikacaksin Bu Merdivenlerden

Kurdilihicazkar Ey Sevgili Aksam Oluyor

Huseyniasiran Yollarda Kalan Gozlerimin Nurunu Yordum

Sehnazbuselik Ates Gibi Bir Nehr Akiyordu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.