Faiz Kapancı (1871-1950)

Fâiz Kapancı 1871 yılında Selânik’te doğdu. Bu şehrin tanınmış ailelerinden Ahmed Kapani’nin oğludur. Mûsiki çalışmalarına küçük yaşında başladı. Önceleri kişisel çalışmaları ile bazı bilgiler elde ettikten sonra, Selânikli Ahmed Efendi’den ud ve mûsiki dersleri aldı. Biraz da piano çalmasını öğrenmişti. Zamanla Türk Mûsikisi ve Batı Mûsikisi hakkında bilgisini derinleştirdi. Çevresinin iyi ud çalanlarındandı.İstanbul’a geldikten sonra ünlü mûsikişinasları yakından tanımaya ve iyi bir sanat çevresi edinmeye çalıştı. Udi Nevres Bey’le yıllarca süren dostluk ve sanat arkadaşlığı yaptı. Terbiyeli ve sağlam bir kişiliği olan Kapancı, iyi şairdi ve edebiyattan da anlardı. Eserlerinin çoğunun sözlerini kendisi yazmıştı. Türk Mûsikisi’nde yenilik yapılmasına taraftardı. Ancak bu taraftarlığın ilkelerini bilemiyoruz. Bu anlayışın etkisi ile Tevfik Fikret’in “Terane” adındaki şiirini bestelemişti.

Çok az bestelemesine rağmen eserlerinin çoğu unutulmuştur. Elde bulunan yirmi beş kadar şarkısının bazıları çok güzeldir. Zamanında çok tutunmuş ve plâklara okunmuştur. Fâiz Kapancı 2 Aralık 1950 tarihince İstanbul’da öldü, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Bestenigâr-Gün doğdu kapın henüz kapalı

Evç Türkü-Çayır uzun biçilmez

Hicaz-Bakın da şu geline kına yakmış eline

Hicaz-Gör ne hâle koydu beni yavrucağım

Hicaz-Okşadım saçlarını bir dizi sünbül mü dedim

Hicaz-Şu dağları sarmış yonca

Hicaz-Unuttun mu o hummalı demi sevdamızı söyle

Hicazkâr-Gel seninle kol kola şöyle gidelim

Hicazkâr-Hiç beklemeden bir gece sen kalbimi çaldın

Hüseyni-Seminemin gül gibidir kolları

Hüseyni-Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca

Hüzzam-Büklüm büklüm sırma saçın Eminem

Hüzzam-Firakın cevri hicranın usandım ıztırabından

Hüzzam-Günler geçer aylar geçer

Hüzzam-Seni gördü o şafak saçlara bağlandı gönül

Kürdilihicazkâr-Gitti de o zalim görünmez oldu

Kürdilihicazkâr-Yâdı mâzi ile gönlüm yine şeydayı

Muhayyer-Yol verin karlı dağlar yavuklum aşsın gelsin

Nihavend-Gel güzelim Çamlıca’ya bu gece

Rast-Çal bende olup şevk ile âhengine peşrev

Sûzinâk-Unutma a cânım sonbahar olunca

Sûzinâk-Yatağını gülden yapsam

Uşşak-Bu sabah bağda erken gül açtı sen gülerken

Uşşak-Erdi bahâr açıldı yer yer çemende güller

Uşşak-Hayâli çıkmıyor bir dem gönülden aman

Uşşak-Yandım ateşlere ey mâh seni gördüm

Uşşak Saz Semaisi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git