Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Hatip Zâkir Hasan Efendi

19.02.2018
4.584
Hatip Zâkir Hasan Efendi

Hasan Efendi tesbit edilemeyen bir tarihte Foça’da doğdu; küçük yaşında İstanbul’a gelerek büyük mutasavvuf Nureddin-zâde’nin hizmetlerinde bulundu. Bir yandan genel bilgisini ilerletirken bir yandan da mûsiki çalışmaları yaptı. En önemli öğrenimini, mensubu bulunduğu Mevlevi tekkelerinde tamamladı. Yaşadığı çağda büyük bir hanende olarak üne kavuştu. Birgün dervişler şeyhin çevresinde toplanarak âyin yapmak üzere hazırlanırken zâkirbaşı gelmeyince, şeyh zikre başlamalarını emretti. Burada zorunlu olarak zâkirlik yapan Hasan Efendi o kadar başarılı oldu ki, bundan sonra hep bu sıfatla anılır oldu. Edebiyat ve şiir alanında “Zâkiri” mahlasını kullandı. Uzun yıllar câmilerde hatiblik yaptı. İlâhi, Temcid, Mersiye, Durak, Nâ’t, Tesbih, Tevşih olarak çok eser bestelemişse de bestelerinin çoğu ilâhi formundadır. Din dışı eserlerinin de sayısı çoktur. Günümüze pek az eseri gelen Hasan Efendi 1632 yılında öldü.

Dr.M.Nazmi Özalp “Türk Musikisi Tarihi” kitabından alınmıştır.

Beyati-Bayram Salatı

Dilkeşhâveran-Sabah Salası

Hüseyni-Cenaze Salatı

Irak Münacat

Irak Na’t-ı Şerif

Nühüft Mersiye

Rast ilâhi

Rast Pençgâh Teşbih

Segâh Münacat

Segâh Nâ’t-i Pergamberi

Suzinak İlâhi

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.