Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Müsteâr Makamı

11.09.2017
6.517
Müsteâr Makamı

a-Durağı: Segâh perdesidir.

b-Seyri: Çıkıcıdır.

c-Güçlü:Nevâ perdesidir.

d-Yeden:Kürdi perdesidir.

e-Donanımı: Si ve mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.

f-Dizisi: Müsteâr makamı dizisi, Segâh makamı dizisine, Müsteâr Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir.

Bu makamdan, makamın adını taşıyan yeni bir Dörtlü görüyoruz.Müsteâr Dörtlüsü (TSK)

Müsteâr makamı az işlenmiş olan makamlarımızdan biridir. Yapısı itibariyle Segâh ve Hüzzam makamlarını andırsa da, seyri yapılırken bu makamlardan hemen ayrılır.

g-Seyri: Müsteâr makamı dizisinin sesleri kullanılarak seyre Durak sesi civarından başlanır. Müsteâr Dörtlüsünün seslerinde dolaşılarak Güçlü olan Nevâ perdesinde asma kalış yapılır. Segâh makamının dizisine geçilerek orta seslerde dolaşılır. Nevâ perdesi üzerinde Bûselik Dörtlüsü halinde yukarıya çıkılır.

Tekrar Segâh dizisinin seslerine geçilerek muhtelif seslerde kalışlar yapılabilir. Müsteâr Dörtlüsünün sesleri kullanılarak Segâh perdesinde karar verilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.