Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Eviç Makamı

11.09.2017
12.166
Eviç Makamı

a-Durağı: Irak perdesidir.

b-Seyri: İnicidir.

c-Güçlü: Dügâh perdesidir. (İkinci derecede Dügâh)

d-Yeden: Acem Aşiran perdesidir.

e-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. Bazıları fa ve mi için bakiye diyezini donanıma yazmayı tercih ederler.

f-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Irak, Rast, Dügâh, Segâh, Çargâh, Nevâ, Hüseyni veya Acem, Eviç veya Acem, Gerdâniye, Muhayyer, Tiz Segâh.

g-Dizisi:Evic makamı dizisi, Irak makamı ile aynı diziye sahiptir. Ancak Türk Musikisinde birçok makam dizisi birbirine benzer.Makamlarımızı tanırken, özellikle seyir farklılığından her makamın kendine has bir karakteri, yapısı olduğunu öğrenmiştik.

Yukarıdaki dizide de görüldüğü gibi Evic makamı dizisi Irak perdesi üzerinde Segâh Dörtlüsü, Yerinde Uşşak Dörtlüsü ve Evic perdesi üzerindeki Segâh Dörtlüsünin karışık olarak birlikte kullanılmasıyla meydana gelir.

h-Dizinin Seyri: Evic makamının seyrine Tiz durak civarından başlanır. İnici seyre sahip olduğundan sürekli olarak tiz perdelerde dolaşılarak Evic perdesinde asma kalış gösterilir. Dizinin orta seslerine inilerek Nim Hicaz perdesinde Hicaz’lı asma kalış gösterilebilir. Daha sonra Dügâh perdesine inilerek Uşşak Dörtlüsünün sesleri ile kalış yapılır.

Makama örnek bir eser:

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.