Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Rast Makamı

10.09.2017
16.027
Rast Makamı

a-Durağı: Rast perdesidir.

b-Seyri: Çıkıcıdır.

c-Dizisi: Yerinde Rast beşlisine Nevâ’da bir Rast dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.

d-Güçlüsü: Neva perdesidir.

e-Yeden:Irak perdesidir.

f-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma konulur.

g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Rast, Dügâh, Segâh, Çargâh, Nevâ, Hüseyni, Eviç veya Acem, Gerdâniye.

h-Dizinin Seyri:Çıkıcı seyre sahip olan Rast makamının seyrine Durak sesi civarından başlanır. Dizi alt taraftan genişlemiştir. Çoğu kez bu genişleme seslerinden seyre başlanır. Rast beşlisinin sesleri kullanılarak Neva perdesinde asma kalış yapılır.
Daha sonra dizinin üst tarafında bulunan Rast Dörtlüsünün seslerine geçilir. Ancak çoğunlukla çıkışta kullanılan Evç perdesi inici nağmelerde kullanılan Acem perdesi haline dönüşür. Tekrar Nevâ’da kalış yapılır. Yerinde Rast Beşlisi’nin seslerine geçilerek çeşitli seslerde, özellikle Segâh perdesinde asma kalışlar yapılabilir. Bitiş, Rast Beşlisinin sesleri ile Rast perdesinde çoğunlukla yedenli olarak yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.