Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Hüseyni Makamı

11.09.2017
16.109
Hüseyni Makamı

a-Durağı: Dügâh perdesidir.

hüseyb-Seyri: İnici-çıkıcıdır.

c-Dizisi: Yerinde Hüseyni beşlisine Hüseyni perdesinde Uşşak dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.

d-Güçlüsü: Hüseyni beşlisi ve Uşşak dörtlüsünün ek yerindeki Hüseyni perdesidir. Üzerinde Uşşak çeşnisiyle yarım karar yapılır. Fakat nağmeler Tiz Bûselik’ten inerse, buna Hüseyni’de Hüseyni denir.

e-Yeden’i: 2.çizgideki sol Rast perdesidir.

f-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.

g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Dügâh, Segâh, Çargâh, Nevâ, Hüseyni, Eviç veya Acem, Gerdâniye, Muhayyer’dir.

Hüseyni makamında, özellikle inici nağmelerde, iniş câzibesiyle bâzen Eviç perdesi yerine Acem perdesi kullanılır ve Hüseyni perdesi üzerinde Kürdi dörtlüsü meydana gelir. Bu diziye de Acem’li Hüseyni dizisi denir.

h-Dizinin seyri: İnici-çıkıcı seyre sahip olan Hüseyni makamının seyrine genellikle Güçlü sesi civarından başlanır.Özellikle Hüseyni perdesi ve civarında ısrarlı kalışlar yapılarak, dizinin alt tarafında bulunan Hüseyni Beşlisinin sesleri verilir.
Güçlü olan Hüseyni perdesinde kalış gösterildikten sonra, yukarıdaki Uşşak Dörtlüsünün seslerine geçilir. Dizinin yukarısına çıkılırken kullanılan Evc perdesi, iniş cazibesiyle Acem sesi haline gelir. Tekrar güçlü perdesinde asma kalış yapılarak Hüseyni Beşlisinin seslerine geçilir. Çargâh Perdesinde asma kalış da yapılarak Durağı olan Dügâh Perdesinde tam karar yapılır

ı-Makamın Özelliği:Hüseyni Makamının en büyük özelliği çok yaygın oluşudur. Çobanın kavalından, orkestra eserlerine varıncaya kadar Hüseyni makamının seslerinin kullanıldığı görülür. Hislerimizi en iyi dile getiren makamlarımızın başında gelir.
Hüseyni makamı dizisi, üst taraftan Muhayyer üzerinde Bûselik Beşlsi halinde genişler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.