Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Hüzzâm Makamı

11.09.2017
18.229
Hüzzâm Makamı

a-Durağı:Segâh perdesidir.

b-Seyri: İnici-çıkıcıdır.

c-Güçlüsü:Nevâ perdesidir.

d-Yeden: Kürdi perdesidir.

e-Donanımı: Si için koma bemolü, mi için bakiye bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.

f-Dizisi:Hüzzam makamı dizisi, yerinde Hüzzam Beşlisine, Neva perdesinde Hicaz Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir.

Hüzzam makamı dizisi, Neva perdesi üzerinde Hümayûn dizisi halinde üst taraftan genişleme yapar. Neva perdesi üzerindeki Hicaz Dörtlüsüne, Gerdaniye perdesi üzerinde Bûselik Beşlisi eklenir. Hümayûn dizisi alttaki şekilde gösterilmiştir.

g-Seyri:Hüzzam makamının seyrine genellikle Güçlü sesi civarından başlanır. Hüzzam Beşlisinin seslerinde dolaşılarak Neva perdesinde asma kalış gösterilir.Neva perdesi üzerinde bulunan Hümayûn dizisinin seslerine geçilerek bu seslerde dolaşılır.Muhtelif perdeler üzerinde kalışlar yapılabilir. Tekrar Neva perdesinde inilerek bu perdede asma kalış yapılır.
Hüzzam Beşlisine geçilerek, bu dizinin sesleri ile, Yedeni olan Kürdi perdesi de gösterilmek suretiyle Segâh perdesinde karar verilir.

Makama örnek bir eser:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.