Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Uşşak Makamı

10.09.2017
20.934
Uşşak Makamı

a-Durağı: Dügâh perdesidir.

b-Seyri: Çıkıcıdır.

c-Dizisi: Yerinde Uşşak dörtlüsüne Nevâ’da Bûselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.

d-Güçlüsü: Dörtlü ile beşlinin ek yerindeki Nevâ (re) perdesidir. Üzerinde Bûselik çeşnili yarım karar yapılır.

e-Yeden’i: Rast perdesidir.

f-Donanımı: Yalnız si için koma bemolü donanıma yazılır.

g-Dizinin Seyri:Uşşak makamı da Rast makamı gibi ağır yapılı bir makamdır.Çıkıcı diziye sahip olduğundan,seyre durak perdesi civarından başlanır. Uşşak dörtlüsünün sesleri kullanılarak Güçlü olan Nevâ perdesinde asma kalış yapılır.

h-Genişlemesi: Uşşak makamı dizisi alt tarafından genişleme yapar.Genişleme Yegâh perdesindeki Rast Beşlisiyle olur. Dizinin seslerinde karışık olarak gezindikten sonra Nevâ’da asma kalış yapılır. Karar gidilirken özellikle Segâh perdesinde kalış gösterilir. Uşşak dörtlüsünün sesleri kullanılarak Dügâh perdesinde karar verilir.

ı-Makamın Özelliği:Uşşak makamı dizisinin ikinci sesi olan Segâh perdesi donanımında gösterildiği gibi 1 koma olarak icra edilmez. Daima 2-3 perde pes icra edilir. Uşşak makamına bu perde ayrı bir özellik verir. Bu ses müzikologlar tarafından şekillendirilmediğinden, biz de koma bemolü ile gösteriyoruz.

i-Perdelerin T.M.deki isimleri: Dügâh, Segâh, Çargâh, Nevâ, Hüseyni, Acem, Gerdâniye ve Muhayyer’dir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.