Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Sûz-i Dilârâ Makamı

11.09.2017
4.643
Sûz-i Dilârâ Makamı
Sûz-i Dilârâ Makamı
Bu makama Nigâr adı da verilmiştir.a-Durağı: Rast perdesidir.

b-Seyri: Çıkıcı ve inici-çıkıcı olarak kullanılmıştır.

c-Dizisi: Çargâh perdesindeki Çargâh makamı dizisine Rast perdesindeki Çargâh dizisinin karıştırılmasından meydana gelmiştir.

d-Güçlüsü: Bâzen Çargâh, bâzen de Nevâ perdeleri güçlü olarak kullanılmıştır.

e-Donanımı:Donanıma hiçbir işaret konulmaz.

f-Yeden’i: 1.aralıktaki küçük mücenneb diyezli fa Geveşt perdesidir.

g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Rast’ta Çargâh dizisi: Rast, Dügâh, Bûselik, Çargâh, Nevâ, Hüseyni, Mâhûr, Gerdâniye. Yerinde Çargâh dizisi: Çargâh, Nevâ, Hüseyni, Acem, Gerdâniye, Muhayyer, Tiz Bûselik, Tiz Çargâh. Yerinde Hicaz dörtlüsü: Dügâh, Dik Kürdi, Nim Hicaz, Nevâ’dır.

h-Dizinin Seyri: Sûz-i Dilâra makamının seyrine, yukarıda gösterilern dizilerin biri kullanılarak başlanır. Bu iki dizinin seslerinde karışık gezinilerek Çargâh veya Neva perdelerinde asma kalış gösterilir. Rast perdesindeki Mâhur dizisini sıkça kullanır. Ancak bu dizi Çargâh makamı dizisinin aynı olmasına rağmen yerindeki Çargâh gibi kullanılmaz. Buna dikkat etmek gerekir.

Fazla genişleme seslerinin kullanılmadığı Sûz-i Dilâra makamının genişlemesi, Gerdaniye perdesi üzerindeki genellikle Bûselik’li olarak yapılır.

Dizi seslerinde dolaşılırken, yerinde Hicaz ve yerinde Nikriz yapılabilir. Tekrar dizinin seslerine dönülerek Rast perdesinde Çargâh dizisinin sesleriyle karar verilir.

Makama örnek bir eser:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.