Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Hatipzâde Osman Efendi

19.02.2018
3.377
Hatipzâde Osman Efendi

Osman Efendi İstanbul’un Galata semtinde doğdu ve burada yaşadı; takriben 1680 yine burada öldü. XVII. Yüzyılın ünlü mûsiki hocalarındandır. Çağdaşı olan Kasımpaşalı Osman Efendi gibi tanınmış bir hanendeydi. Dini ve dindışı olmak üzere çok eser besteledi. Özellikle bunlardan onbeş makamı ve onbeş usûlü içine alan Kâr-ı Natık’ı çok ünlüdür. Klâsik mûsiki repertuarımızda bulunan Kâr’ların en güzellerindendir. Bundan başka beş eseri günümüze gelebilmiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp “Türk Musikisi Tarihi” adlı kitabından alınmıştır.

Isfahan Beste

Neva Nakış Yürük Semai

Rast Kâr-ı Nâtık

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.