Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Hoca Fehmi Efendi ( ? -1935)

29.06.2017
2.901
Hoca Fehmi Efendi ( ? -1935)

Hoca Fehmi Efendi’nin doğum tarihi bilinmiyor. Dini mûsiki eserlerimizi iyi bilen son ustalardan olan bu değerli zâkirbaşı, tekkeler kapatılıncaya kadar Seyyid Nizam Tekkesi zâkirbaşısı idi. Başkalarından da yararlanmakla birlikte, özellikle Hacı Nafiz Bey’den durak, ilâhi ve mir’aciye’yi öğrendi. Çağında, hâfızasında sakladığı eserlerin çokluğu ve bildiği eserlerin sağlamlığı ile ün yaptı. İsteyene bildiklerini öğretmekten çekinmeyerek çok öğrenci yetiştirdi. Hekimoğlu Ali Paşa Câmii imamlığında da bulunmuştur. O zamanlar ufak tefek tıbbi müdahalelerde bulunanlara “Cerrah” denirdi. Fehmi Efendi de Dr.Aristidi Paşa’nın babasından bazı bilgiler elde ederek cerrahlık yapmıştı. 25 Ocak 1935 tarihinde öldü ve Seyyid Nizam Dergâhı’nın karşısındaki mezarlığa gömüldü. Kuşadalı Rıza Bey şu tarih şiirini söylemiştir;

İrticalen söyledim tarihini
Mûsiki üstadı, cerrah-ı şehir
Duydum olmuş vasl-ı kurb-i İlâh
Hazret-i Fehmi danâ göçdü ah!
(H.1353)

Fehmi Efendi son ilâhi bestekârlarındandır. Dindışı mûsiki ile de uğraşmasına rağmen dini eserleri ile tanınmıştır. On ilâhi, durak dört beste, bir aksak semâi, iki yürük semâi ile birkaç şarkısı biliniyor.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Bestenigâr-Emin tezekküri cirânın bizi selemi

Bestenigâr-Gel vücudun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör

Bestenigâr-Padişaha âşkını hem-hâne kıl

Bestenigâr-Tâ ezelden sen benimle ahd ü peymân eyledin

Dügâh-Hak ayandır sır nihandır âbida gâfil nedir

Şedaraban-Gönülleri doldurur erenlerin halveti

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.