Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Makaleler

Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" kitabından alıntıdır Müzikle doğrudan ilgisi olmasalar bile, pek çok vatandaşımız gibi okuyucularımız da İstiklal Marşı’mızın halkımız...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" kitabından alıntıdır Batı'nın tarihi Yunan Müziği için kullandığı monodik sıfatından çevrilen teksesli'lik, kendi müziklerinden, öğrenemedikleri için...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" kitabından alıntıdır Müzikle biraz olsun ilgili olup da "çoksesli müzik, teksesli müzik" deyimlerini duymamış olan herhalde...
Alaturka'nın Aslı Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" kitabından alıntıdır Alaturka, sözünün Batılılarca ilk defa ne zaman ve hangi amaçla kullanıldığına gelince: Müziği harp...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" kitabından alıntıdır Sizlere müzikli bir merhaba demek, benim için gerçek bir gurur vesilesi. Ama merhabamız "müzikli"...
Bölüm XIV Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Evvelce söylediğim gibi, Bizans musikisini –iyi-kötü bilinebildiği kadar- öğrenmek için Bizans müelliflerinden,...
Bölüm XIII Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Geniş tetebbuuma (inceleme) beni hayran bırakan bir okuyucumdan pek faideli bazı tenkitleri ve...
Bölüm XII Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Acemlerden, Araplardan, Yunanlılardan musiki almamış olduğumuzu şimdiye kadar yaptığımız tetkikat gösterdi. Kala kala...
Bölüm XI Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır   Elde edebildiğim kitaplardan eski Yunan musikisinin aralıklarıyla makamlarına dair çıkardığım malumatı geçen...
Bölüm X  Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Sekizinci makalemde Doristi makamının pestte beşli veya tizde beşli olmak üzere iki türlü...
Bölüm IX Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Pitagor’a göre eski Yunan musikisinde ancak üç tane hakiki makam bulunduğunu, bu üç...
Bölüm VIII Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Yunanlılardan musiki alıp almadığımızı iyice anlayabilmemiz için eski Yunan musikisinin mahiyetine dair biraz...
Bölüm VII     Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimdir" kitabından alıntıdır Denemelerime başlarken, Türk musikisini başka bir milletten gelme sananların ona İranlılık, Araplık,...
Bölüm VI Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Makalelerime lütfen alaka gösteren okuyuculardan pek iltifatlı mektuplar alıyorum. Benim yapabildiğim iş büyük...
Bölüm V Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Coğrafya, ırk, din, dil, milliyet ve saire itibariyle birbirine yabancı olan birçok toplumların...
Bölüm IV Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Araplar tarafından Türk musikisinin bizden nasıl alındığını, adeta elleri cebimizde iken, kendi gözlerinizle...
Arap Musikisi Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Yukarıda musikimizin mutlaka  başka bir milletten geldiği zannında bulunanların dört zümreye göre İranlılar,...
Bölüm II Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Büyük bir Osmanlı tarihi telif etmesinden dolayı biz Türkler arasında ismi pek...
İran Musikisi 1 Hüseyin Sadeddin Arel'in "Türk Musikisi Kimindir" kitabından alıntıdır Eski İran musikisinin tamamıyla-yeni nazariyatıyle, ameliyatiyle-ortadan kaybolduğunu tasdik etmekte bütün müellifler-işleri yazmak...