Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Güldeste Makamı

11.09.2017
4.376
Güldeste Makamı
Güldeste Makamı
a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir.

c-Dizisi: Bûselik perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisine Hüseyni’deki Bûselik dizisinin ve Rast perdesindeki Çargâh dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.

d-Güçlüsü: Hüseyni perdesidir. Bu perdede bâzen Bûselik çeşnisiyle, bâzen de Hicaz çeşnisiyle makamın yarım kararı yapılır.

e-Asma Karar Perdeleri: Nevâ’da Çargâh’lı, Bûselik’de de Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle asma kararlar yapılabilir. Ve bu arada Kürdi perdesi yeden olarak kullanılabilir. Ayrıca Rast’taki Çargâh dizisine geçildiğinde Bûselik’te Kürdi’li , Dügâh’da Bûselik’li asma kararlar yapılabilir.

f-Donanımı: Bâzen yalnızca fa için küçük mücenneb diyezi; bâzen de fa küçük mücenneb diyez, re için bakiye diyez donanıma berâber yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.

g-Genişlemesi: Güldeste makamı tiz tarafta yeterli seyir alanına sâhiptir. Bu bakımdan pest taraftan genişler. Bu genişleme Hüseyni Aşirân perdesine bir Bûselik beşlisi getirilmek suretiyle yapılır. Bu, simetrik bir genişlemedir.

h-Yeden’i: 1.aralıktaki küçük mücenneb diyezli fa Geveşt perdesidir.

ı-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Rast, Dügâh, Bûselik, Çargâh, Nevâ veya Nim Hisar, Hüseyni, Mâhûr, Gerdâniye, Muhayyer veya Nim Şehnâz, Tiz Bûselik, Tiz Çargâh, Tiz Nim Hisar, Tiz Hüseyni’dir.

i-Seyir: Güçlü civârından seyre başlanır. Bûselik perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisinde gezinildikten sonra, Hüseyni’deki Bûselik dizisinde de gezinilir ve bu arada yarım kararla birlikte asma kararlar da yapılır. Nihâyet Rast perdesindeki Çargâh dizisine geçilip gezinildikten sonra Rast perdesinde Çargâh çeşnili tam karar yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.