Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Bestenigâr Makamı

11.09.2017
6.542
Bestenigâr Makamı
Bestenigâr Makamı
a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır.

c-Güçlüsü: Bestenigâr makamı içinde Sabâ makamı, başlangıçtan itibâren uzunca bir yer alır. Bu sebeple Sabâ makamının güçlüsü olan Çargâh perdesi, Bestenigâr makamının da güçlüsüdür. Makamın yarım kararı bu perdede Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle yapılır.

d-Yeden’i: 1.çizgideki bakiye diyezli mi Acem Aşirân perdesidir.

e-Donanımı: Si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.

f-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Irak, Rast, Dügâh, Segâh, Çargâh, Hicaz, Dik Hisar, Acem, Gerdâniye, Nim Şehnâz’dır.

g-Dizisi:Irak perdesinde Segâh Dörtlüsü ve Yerindeki Saba makamı dizisinin birlikte kullanılmasıyla elde edilir.

h-Dizinin Seyri: Bestenigâr makamının seyrine genellikle dizinin orta sesleri kullanılarak başlanır. Dügâh perdesi üzerinde bulunan yerinde Saba makamı dizisinin seslerinde dolaşılarak Güçlü olan Çargâh perdesinde Hicaz’lı kalış gösterilir. Saba dizisinin sesleri kullanılarak Dügâh perdesinde Saba’lı kalış yapılır.

Fazla genişleme seslerinin kullanılmadığı Bestenigâr makamının seyri Saba makamı gibi yapılırsa da,gerek karar perdesinin değişik olması, gerekse dizinin alt tarafında bulunan Irak perdesindeki Segâh Dörtlüsünün seslerine inilmesi, bu makamın ayırdedilmesini sağlar.

Makama örnek bir eser:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.