Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Makamlar

Tarihte Bayat Oğuz boyunun isminden alınmış olan bu makam için Beyâti makamı demek daha doğru olur. Her bakımdan Uşşak makamına...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Uşşak dörtlüsüne Nevâ’da Bûselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Dörtlü ile beşlinin ek yerindeki Nevâ (re) perdesidir. Üzerinde Bûselik çeşnili yarım karar...
a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Rast beşlisine Nevâ’da bir Rast dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Neva perdesidir. e-Yeden:Irak perdesidir. f-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma konulur. g-Perdelerin T.M.deki...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Kürdi dörtlüsüne Nevâ perdesinde Bûselik Beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Dörtlü ile beşlinin ek yerindeki Nevâ...
Bûselik makamının inici şeklidir. a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi:Yerinde Bûselik Beşlisine, Hüseyni perdesi üzerinde bir Hicaz Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir. İnici bir...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: Çıkıcıdır. Bazen çıkıcı-inici olarak da kullanılmıştır. c-Dizisi:Yerinde bir Bûselik Beşlisine, Hüseyni perdesi üzerinde Kürdi veya Hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle...
Çargâh makamı dizisi Batı müziği bakımından tamâmen Do majör dizisidir.a-Durağı: Çârgâh veya Kaba Çârgâh perdesi’dir . b-Seyri:Çıkıcı veyâ çıkıcı-inici olarak kullanılmıştır. c-Dizisi:...
Bir makamın basit makam sayılabilmesi için aşağıdaki uygun şartlara uyması gereklidir; a-Bir dörtlü ile bir beşliden veya bir beşli ile bir...
a- Durağı: Dügâh perdesidir. b- Seyri: İnici-çıkıcı, bâzen de çıkıcı olarak kullanılmıştır. c- Dizisi: Yerinde Hicaz dörtlüsününe Nevâ’da bir Rast beşlisinin eklenmesinden...