Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Makamlar

Şedaraban makamı, Zirgüleli Hicaz makamı dizisinin, Yegâh perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir. a-Durağı: Yegâh perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlüsü:Neva perdesidir. (İkinci derece Rast) d-Yeden:Kaba Nim...
Sûz-i Dil makamı, Zirgüleli Hicaz makamı dizisinin Hüseyni Aşiran perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir.. a-Durağı: Hüseyni Aşirân perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlüsü: Hüseyni perdesidir....
Evcâra (Evc’ârâ) makamımının dizisi, Zirgüleli Hicaz makamı dizisinin Irak perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir. a-Durağı: Irak perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü: Evc perdesidir. (İkinci...
Hicazkâr makamı, Zirgüleli Hicaz makamı dizisinin Rast perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir.a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Zirgüle’li Hicaz makamı dizisinin Rast perdesindeki inici şeddidir....
a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlüsü: Nevâ perdesidir. Üzerinde Hicaz çeşnisiyle yarım karar yapılır. d-Dizisi:Zirgüle’li Hicaz makamı dizisinin Rast perdesindeki şeddidir. Yani Rast...
Sadeddin Arel’in buluşu olan bir şed makamdır. Bu bakımdan Arel’in makam hakkındaki târifini aynen alıyoruz: “Kürdi makamının yegâh perdesine göçürülmesiyle...
Dr.Suphi Ezgi’nin buluşu olan bir şed makamıdır. Kürdi makamı dizisinin Hüseyni Aşirân perdesine göçürülmesiyle, dizisi elde edilir. Bu duruma göre,...
Kürdi makamı dizisinin, Rast perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir. a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlüsü: Gerdaniye perdesidir.(İkinci derecede Çargâh) D-Yeden:Acem Aşiran perdesidir. e-Donanım:Si,mi,lâ için küçük...
a-Durağı: Yegâh perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü: Nevâ perdesi (İkinci derece Dügâh) d-Yeden: Kaba Nim Hicaz perdesidir. e-Donanamı: Dügâh perdesi üzerinde Hicaz dörtlüsü bulunan dizi...
Dr.Suphi Ezgi’nin isimlendirdiği bir makamdır Bu makamı Sâdeddin Arel şu şekilde târif etmektedir: “Hüseyni Aşirân perdesine göçürülen Bûselik makamına Ruhnevâz...
Nihavend makamı, Bûselik makamının Rast perdesi üzerine göçürülmesiyle meydana gelir. a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. Bâzen çıkıcı, bâzen de inici gibi seyre...
a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlüsü: Gerdâniye perdesidir. d-Yeden’i: 1.aralıktaki küçük mücenneb diyezli fa Geveşt veya yine aynı yerdeki bakiye diyezli fa Irak...
a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Rast beşlisine Nevâ perdesinde Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Nevâ perdesidir. Üzerinde Hicaz çeşnisi ile...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Uşşak dörtlüsüne Nevâ perdesinde Hicaz beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. d- Güçlüsü: Uşşak dörtlüsü ile Hicaz beşlisinin...
Nevâ makamı dizisinin inici şeklidir. a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Uşşak dörtlüsüne Nevâ’da Rast beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Tâhir makamı, inici bir...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Uşşak dörtlüsüne Nevâ perdesinde Rast beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Uşşak dörtlüsüyle Rast beşlisinin ek yerindeki...
Gülizâr Makamı Gülizâr makamına bâzen Gülizâr, bâzen de Hüseyni Gülizâr makamı denir. İki çeşit Gülizâr makamı vardır: 1-Basit Gülizâr Makamı: Her bakımdan...
Hüseyni makamının inici şekline,Muhayyer adı verilir. Hüseyni makamının aksine bu makamda seyir Tiz Durak civarından başlar. a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. hüseyb-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Hüseyni beşlisine Hüseyni perdesinde Uşşak dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Hüseyni beşlisi ve Uşşak dörtlüsünün ek...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Hicaz beşlisine Hüseyni perdesinde Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Hüseyni perdesidir. e-Yeden’i: 2.çizgideki bakiye diyezli sol...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcı, bâzen de çıkıcı olarak kullanılmıştır. c-Dizisi: Yerinde Hicaz beşlisine Hüseyni’de Uşşak dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir (Hicaz beşlisi...
Bu makam Hicaz Hümâyûn makamı da denir. a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: Çıkıcı-inicidir. Bâzen çıkıcı olarak kullanılmıştır. c-Dizisi: Yerinde Hicaz dörtlüsüne Nevâ perdesinde bir Bûselik beşlisinin eklenmesiyle meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Hicaz...
Hicaz Ailesi Makamları Hicaz, hem bir makamın ismi, hem de buna bağlı dört makamlık bir aileye verilen isimdir. Bu dört makamın bir...
Isfahân Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlü:Neva perdesidir. d-Yeden:Rast perdesidir. e-Donanım:Si koma bemolü. i-Seyri: Isfahan makamının seyrine genellikle Neva perdesi civsrından başlanır. Bayâti makamı...