Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Makamlar

Sultâni Irâk Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde mürekkeb Isfahân makamı dizisine yine yerinde Irak makamı dizisinin ve sonunda da yerinde...
Dügâh Mâye Makamı Uşşak makamı ile seyre başlayıp, arada Segâh makamına geçilip, Segâh makamını da iyice belirtip yine Uşşak makamına geçip,...
Muhayyer Sünbüle Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Acem perdesindeki Çargâh dizisinin bir kısmıyle, yerinde Sabâ dizisinin birbirine eklenmesinden meydana gelmiştir. Bu...
Sipihr Makamı İki çeşit Sipihr makamı vardır:I-Eski Sipihr makamı, II-Yeni Sipihr makamı.  I-Eski Sipihr Makamı a-Durağı:Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Hisar makamı dizilerine Küçek makamı...
Küçek Makamı Çok az kullanılmış bir makamdır. a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: Çıkıcı ve inici-çıkıcı olarak kullanılmıştır. c-Dizisi: Yerinde Sabâ makamı dizisine Hüseyni perdesi üzerindeki...
Dügâh Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Güçlüsü:Çargâh perdesidir. d-Yeden: Nim Zirgüle perdesidir. e-Donanımı: Sabâ makamı gibi si için koma bemolü, re için bakiye bemolü...
Sabâ Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Güçlü:Çargâh perdesidir. d-Yeden: Rast perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler...
Arazbâr Makamı a-Durağı:Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Nevâ perdesi üzerindeki Beyâti makamı dizisine, Çargâh perdesinde Rast beşlisinin ve yerinde Beyâti makamı dizisine, Çargâh...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlüsü: Birinci mertebe güçlü tiz durak Muhayyer perdesidir. Üzerinde Bûselik çeşnisiyle yarım karar yapılır ve bakiye diyezli...
Hisar Bûselik Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlü: Hüseyni perdesidir. d-Yeden: Nim Zirgüle perdesidir. e-Donanım: Sol bakiye diyezi, re bakiye diyezidir. f-Dizisi: Hisar Bûselik...
Hisar Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Hüseyni perdesi üzerindeki inici Zirgüle’li Hicaz dizisinin bir kısmı ile yerinde Hüseyni veya Acem’li...
Acem Kürdi Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Güçlüsü:Acem perdesidir.(İkinci derecede Nevâ) d-Yeden:Rast perdesidir. e-Donanımı: Si için küçük mücenneb bemolü donanıma yazılır. f-Dizisi: Acem Kürdi...
Acem Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir c-Güçlüsü:Acem perdesidir.(İkinci derecede Neva) d-Yeden’i: 2.çizgideki sol Rast perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü yazılır. Gerekli diğer...
Beyâti Arabân Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü:Nevâ perdesidir. d-Yeden:Rast perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemol, mi için bakiye bemol, fa için bakiye...
a-Durağı: Segâh perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Nevâ perdesi üzerindeki inici Beyâti dizisine Çargâh perdesinde Rast beşlisinin ve Segâh perdesinde Segâh dörtlüsünün veya...
a-Durağı:Segâh perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlüsü:Nevâ perdesidir. d-Yeden: Kürdi perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü, mi için bakiye bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır. f-Dizisi:Hüzzam makamı dizisi, yerinde Hüzzam Beşlisine, Neva perdesinde Hicaz...
a-Durağı: Segâh perdesidir. b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Güçlü:Nevâ perdesidir. d-Yeden:Kürdi perdesidir. e-Donanımı: Si ve mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.Gerekli değişiklikler eser...
a-Durağı: Segâh perdesidir. b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Dizisi: Segâh Mâye makamı dizisi, Segâh makamı dizisi ile Uşşak makamını dizisinin aynen birbirine karıştırılmasından doğmuştur. Önce...
a-Durağı: Segâh perdesidir. b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Güçlü:Nevâ perdesidir. d-Yeden:Kürdi perdesidir. e-Donanımı: Si ve mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.Gerekli değişiklikler eser...
Nişâbûr Makamı a-Durağı: Bûselik perdesidir. b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde Nişâbur dörtlüsüne 4. Derece Hüseyni perdesinde bir Kürdi dörtlüsünün 5.derece Acem perdesinde bir Çargâh...
GEÇKİ (MODULATİON) Herhangi bir makamda dolaşılırken ayrı kaidelere bağlı başka bir makama geçmeye geçki denir. Geçki yapıldığı zaman ilk makama...
ŞED (Transposition-Göçürüm) ŞED, herhangi bir dörtlü ve beşliyi, yâhut bir makam dizisini kendi yerinden, yâni durağından alıp başka bir perde üzerine;...
I-Basit Makamlar Bir makamın basit makam sayılabilmesi için aşağıdaki uygun şartlara uyması gereklidir; a-Bir dörtlü ile bir beşliden veya bir beşli ile...
Mühendis Hâlis Bey tarafından bulunmuş bir makamdır. Dr.Suphi Ezgi makamı incelemiştir. Bu bakımdan Dr.Suphi Ezgi’nin Reng-i Dil makamı hakkında yazdıklarını...