Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Makamlar

Hüzzâm-ı Cedid Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcı veya inici olarak kullanılmıştır. c-Dizisi: Hüzzam makamı dizisinin sonuna Irak perdesindeki Segâh dörtlüsünün eklenmesinden meydana...
Revnak-nümâ Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnici veya inici-çıkıcı olarak kullanılmıştır. c-Dizisi: Yerindeki Müstear makamı dizilerine Irak perdesindeki Hicaz ve Segâh dörtlüsünün eklenmesinden...
Rûy-i Irâk Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerindeki Segâh makamı dizilerine Irak perdesindeki Hicaz ve Segâh dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Makamın...
Dilkeş-Hâverân Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Hüseyni makamı dizisi ile Irak perdesindeki Segâh dörtlüsünün veya Irak makamı dizisinin bir kısmının...
Râhatü'l Ervâh Makamı a-Durağı:Irak perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Hicaz ailesini meydana getiren makamlardan Zirgüle’li hicaz hâriç Hümâyûn, Hicaz, Uzzal dizilerine Irak perdesindeki Segâh...
a-Durağı: Irak perdesidir. b- Seyri: İnici-çıkıcıdır, bâzen çıkıcı olarak da kullanılmıştır. c-Dizisi: Yerinde Mürekkeb Isfahân makamı dizilerine Irak perdesinde bir Segâh dörtlüsünün...
Bestenigâr Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlüsü: Bestenigâr makamı içinde Sabâ makamı, başlangıçtan itibâren uzunca bir yer alır. Bu sebeple Sabâ makamının...
a-Durağı: Irak perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü: Dügâh perdesidir. (İkinci derecede Dügâh) d-Yeden: Acem Aşiran perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye donanıma...
Irak Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Güçlüsü: Dügâh perdesidir. d-Yeden: Acem Aşiran perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi yazılır. Gerekli...
Şevk-i Dil Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde inici Rast makamı dizisine yine yerinde inici Basit Sûz’nâk makamı dizisinin katılmasından meydana...
Rehâvi Makamı İki şekilde kullanılmıştır:I-Basit Rehâvi: Karar sırasında Yegâh perdesinde bir Rast dörtlüsü gösteren Rast makamından başka bir şey değildir Ayrıca...
Sazkâr Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlü:Neva perdesidir. d-Yeden: Irak perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler...
Büzürk Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Hüseyni perdesindeki Hüseyni beşlisine yerindeki (Dügâh’da) Bûselik beşlisinin veya tam dizinin ve buna Rast perdesinde...
Sûz-i Dilârâ Makamı Bu makama Nigâr adı da verilmiştir.a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: Çıkıcı ve inici-çıkıcı olarak kullanılmıştır. c-Dizisi: Çargâh perdesindeki Çargâh makamı dizisine...
Pençgâh Makamı Bu makam Pençgâh-i Asıl ve Pençgâh-ı Zâid olmak üzere iki ayrı şekilde kullanılmıştır.    Pençgâh-i Asıl Makamı a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Basit...
Zâvil Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü:Gerdaniye perdesidir.(İkinci derecede Neva) d-Yeden: Geveşt perdesidir. c-Dizisi: Rast perdesindeki Çargâh, yâni Mâhûr dizisine seyrin ortasında ve sonunda Nikriz...
Nihâvend-i Kebir Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. Nâdiren çıkıcı olarak kullanılmıştır. c-Seyri: Nevâ perdesi üzerindeki Bûselik makamı dizisine Rast perdesindeki Bûselik dizisinin...
Tarz-ı Nevin Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Çargâh perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisine Acem Aşirân perdesindeki Çargâh yâni Acem Aşirân makamı dizisinin...
Güldeste Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Bûselik perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisine Hüseyni’deki Bûselik dizisinin ve Rast perdesindeki Çargâh dizisinin eklenmesinden meydana...
Gerdâniye Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü:Gerdaniye perdesidir.(İkinci derecede Nevâ) d-Yeden:Rast perdesidir. f-Donanımı: Rast veya Hüseyni makamlarındaki gibi, si için koma bemolü, fa için...
Pesendide Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde, yâni Bûselik perdesinde Nişâbur dizisinden bir parçanın veya Nişâbur beşlisinin Nevâ’daki Bûselik dizisinden bir...
Neveser Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlü:Neva perdesidir. d-Yeden: 1.aralıktaki bakiye diyezli fa Irak perdesidir. e-Donanımı: Si ve mi için bakiye bemolü, fa ve...
Nikriz Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Rast perdesinde Nikriz Beşlisi, Neva perdesi üzerinde Rast veya Bûselik Dörtlüsü ile meydana gelir. d-Güçlüsü: Neva...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlü: Hüseyni perdesidir. d-Yeden: Nim Zirgüle perdesidir. e-Donanımı: Fa için küçük mücenneb diyezi, do için bakiye diyezi donanıma yazılır,...