Makamlar

Hüzzâm-ı Cedid Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcı veya inici olarak kullanılmıştır. c-Dizisi: Hüzzam makamı dizisinin sonuna Irak perdesindeki Segâh dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Tam karar bu Irak’taki Segâh dörtlüsü ile yapılır. Bu makamın bir çeşidi de Irak’ta Hicaz dörtlüsüyle karar verir. Hüzzam makamını meydana getiren dizileri uzun uzun yazmayıp, şematik Hüzzam dizisi...
Revnak-nümâ Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnici veya inici-çıkıcı olarak kullanılmıştır. c-Dizisi: Yerindeki Müstear makamı dizilerine Irak perdesindeki Hicaz ve Segâh dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Makamın tam kararı Irak perdesinde bu Segâh dörtlüsüyle yapılır. Müstear makamının yerindeki Segâh makamına yerinde Müstear beşlisinin eklenmesinden meydana geldiğini daha evvel görmüştük ( Segâh makamı dizisini şematik...
Rûy-i Irâk Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerindeki Segâh makamı dizilerine Irak perdesindeki Hicaz ve Segâh dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Makamın tam kararı Irak perdesindeki Irak dörtlüsüyle yapılır. Segâh makamının bütün dizilerini yazmak gereksiz olduğu için, şematik Segâh dizisi diyebileceğimiz bir diziyi yazıyoruz. Ayrıntılar için Segâh makamı’na bakmak gereklidir. d-Güçlüsü: Segâh makamının...
Dilkeş-Hâverân Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde Hüseyni makamı dizisi ile Irak perdesindeki Segâh dörtlüsünün veya Irak makamı dizisinin bir kısmının birbirine eklenmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Hüseyni makamının güçlüsü olan Hüseyni perdesidir. Yarım karar Uşşak çeşnisiyle bu perdede yapılır. Yerindeki Hüseyni dizisinin karar perdesi olan Dügâh perdesi de mertebe güçlü gibi kullanılır...
Râhatü'l Ervâh Makamı a-Durağı:Irak perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Hicaz ailesini meydana getiren makamlardan Zirgüle’li hicaz hâriç Hümâyûn, Hicaz, Uzzal dizilerine Irak perdesindeki Segâh dörtlüsünün veya Irak makamı dizisinin bir kısmının ilâvesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Giriş seyrinde hakim olan makam Hicaz ailesi makamlarıdır. Bu sebeple Râhatü’l-Ervâh makamının güçlüsü de Hicaz ailesinin güçlüleridir. Bunlardan Hümâyûn ve...
a-Durağı: Irak perdesidir. b- Seyri: İnici-çıkıcıdır, bâzen çıkıcı olarak da kullanılmıştır. c-Dizisi: Yerinde Mürekkeb Isfahân makamı dizilerine Irak perdesinde bir Segâh dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Mürekkeb Isfahân makamı dizisi yerinde Uşşak dörtlüsüne Nevâ perdesinde Bûselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelen Beyâti dizisine Dügâh perdesinde Rast dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Şimdi buna bir de...
Bestenigâr Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlüsü: Bestenigâr makamı içinde Sabâ makamı, başlangıçtan itibâren uzunca bir yer alır. Bu sebeple Sabâ makamının güçlüsü olan Çargâh perdesi, Bestenigâr makamının da güçlüsüdür. Makamın yarım kararı bu perdede Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle yapılır. d-Yeden’i: 1.çizgideki bakiye diyezli mi Acem Aşirân perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü, re için...
a-Durağı: Irak perdesidir. b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü: Dügâh perdesidir. (İkinci derecede Dügâh) d-Yeden: Acem Aşiran perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. Bazıları fa ve mi için bakiye diyezini donanıma yazmayı tercih ederler. f-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Irak, Rast, Dügâh, Segâh, Çargâh, Nevâ, Hüseyni veya...
Irak Makamı a-Durağı: Irak perdesidir.b-Seyri: Çıkıcıdır. c-Güçlüsü: Dügâh perdesidir. d-Yeden: Acem Aşiran perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. f-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Irak, Rast, Dügâh, Segâh, Çargâh, Nevâ, Hüseyni, Acem,Gerdâniye, Muhayyer’dir. g-Dizisi: Irak makamının dizisi, Irak perdesindeki Segâh Dörtlüsü ve Yerindeki Uşşak Dörtlüsünün birleşmesinden...
Şevk-i Dil Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Yerinde inici Rast makamı dizisine yine yerinde inici Basit Sûz’nâk makamı dizisinin katılmasından meydana gelmiştir. Sûz’nâk makamı dizisi inici Rast makamının sonuna doğru gösterilir. Bu duruma göre Şevk-ı Dil makamı, sonra doğru Basit Sûz’nak makamı gösteren inici Rast ma kamından başka bir şey değildir....
Rehâvi Makamı İki şekilde kullanılmıştır:I-Basit Rehâvi: Karar sırasında Yegâh perdesinde bir Rast dörtlüsü gösteren Rast makamından başka bir şey değildir Ayrıca isimlendirilmesi bile gereksizdir. Çünkü aynı şey Rast makamında da yapılır. II-Mürekkeb (Bileşik) Rehâvi Makamı: a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: Çıkıcıdır Bâzen çıkıcı-inici olarak da kullanılmıştır. c-Dizisi: Rast ve Beyâti makamlarının dizilerinin birbirine eklenmesinden meydana gelmiştir....
Sazkâr Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlü:Neva perdesidir. d-Yeden: Irak perdesidir. e-Donanımı: Si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. f-Dizisi: Yerinde Rast makamı dizisi, yerinde Uşşak Dörtlüsü ve yerinde Segâh Beşlisi ile meydana gelir. g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Rast, Uşşak, Segâh makamı dizilerinin sesleridir. Bu sebeple...
Büzürk Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Hüseyni perdesindeki Hüseyni beşlisine yerindeki (Dügâh’da) Bûselik beşlisinin veya tam dizinin ve buna Rast perdesinde Çargâh beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Rast perdesindeki Çargâh beşlisi Batı müziği bakımından Sol Majör’dür. Bunun ilgili minörü olan Mi Minör, yâni Hüseyni Aşirân’daki Bûselik’le (Ruhnüvâz) yakınlığı dolayısıyle Büzürk makamı seyri esnâsında...
Sûz-i Dilârâ Makamı Bu makama Nigâr adı da verilmiştir.a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: Çıkıcı ve inici-çıkıcı olarak kullanılmıştır. c-Dizisi: Çargâh perdesindeki Çargâh makamı dizisine Rast perdesindeki Çargâh dizisinin karıştırılmasından meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Bâzen Çargâh, bâzen de Nevâ perdeleri güçlü olarak kullanılmıştır. e-Donanımı:Donanıma hiçbir işaret konulmaz. f-Yeden’i: 1.aralıktaki küçük mücenneb diyezli fa Geveşt perdesidir. g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize...
Pençgâh Makamı Bu makam Pençgâh-i Asıl ve Pençgâh-ı Zâid olmak üzere iki ayrı şekilde kullanılmıştır.    Pençgâh-i Asıl Makamı a-Durağı: Rast perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Basit Isfahân (Beyâti), Nevâ, Rast ve Acem’li Rast dizilerinin birbirine karıştırılmasından ve Rast perdesinde Rast çeşnisiyle karar verilmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Nevâ perdesidir. Üzerinde Rast, bâzen Bûselik çeşnisiyle yarım karar yapılır. e-Asma Karar...
Zâvil Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü:Gerdaniye perdesidir.(İkinci derecede Neva) d-Yeden: Geveşt perdesidir. c-Dizisi: Rast perdesindeki Çargâh, yâni Mâhûr dizisine seyrin ortasında ve sonunda Nikriz makamı dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Bu Nikriz geçkisi seyrin başında olmaz. Nikriz geçkisinin en başta olamayacağı şüphesizdir. Doğru olanı Mâhûr makamıyla seyre başlayıp ortalara doğru Nikriz dizisine geçilip, en sonda yine...
Nihâvend-i Kebir Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. Nâdiren çıkıcı olarak kullanılmıştır. c-Seyri: Nevâ perdesi üzerindeki Bûselik makamı dizisine Rast perdesindeki Bûselik dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. Rast perdesindeki Bûselik şeddine Nihâvend makamı denildiğini öğrenmiştik. Görülüyor ki, her iki Bûselik dizisinin de tiz taraflarında Kürdi veya Hicaz olmak üzere iki çeşni vardır. Bunların her ikisi...
Tarz-ı Nevin Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Çargâh perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisine Acem Aşirân perdesindeki Çargâh yâni Acem Aşirân makamı dizisinin ve Rast perdesindeki Kürdi dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Çargâh perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisiyle yerindeki Acem Aşirân makamı dizisi bir çeşit Şevk’efza makamı dizileridir. Bu duruma göre Tarz-ı Nevin makamı için “Acem...
Güldeste Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Dizisi: Bûselik perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisine Hüseyni’deki Bûselik dizisinin ve Rast perdesindeki Çargâh dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. d-Güçlüsü: Hüseyni perdesidir. Bu perdede bâzen Bûselik çeşnisiyle, bâzen de Hicaz çeşnisiyle makamın yarım kararı yapılır. e-Asma Karar Perdeleri: Nevâ’da Çargâh’lı, Bûselik’de de Zirgüle’li Hicaz çeşnisiyle asma kararlar yapılabilir. Ve bu...
Gerdâniye Makamı a-Durağı: Dügâh perdesidir.b-Seyri: İnicidir. c-Güçlü:Gerdaniye perdesidir.(İkinci derecede Nevâ) d-Yeden:Rast perdesidir. f-Donanımı: Rast veya Hüseyni makamlarındaki gibi, si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır. f-Dizisi: Yerinde inici Rast dizisine yine yerinde inici Hüseyni dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir. g-Makamın Seyri:İnici bir diziye sahip olan Gerdaniye makamının seyrine, genellikle Gerdaniye perdesi civarından başlanır. Rast...
Pesendide Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Yerinde, yâni Bûselik perdesinde Nişâbur dizisinden bir parçanın veya Nişâbur beşlisinin Nevâ’daki Bûselik dizisinden bir parçanın yerindeki Rast makamı dizisine veya Rast beşlisine eklenmesinden meydana gelmiştir. Rast dizisi, Acem’li Rast dizisi de olabilir. d-Güçlüsü: Nevâ perdesidir. Makamın yarım kararı bu perde üzerinde genellikle Bûselik çeşnisiyle yapılır. e-Asma...
Neveser Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlü:Neva perdesidir. d-Yeden: 1.aralıktaki bakiye diyezli fa Irak perdesidir. e-Donanımı: Si ve mi için bakiye bemolü, fa ve do için bakiye diyezi donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. f-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Rast, Dügâh, Dik Kürdi, Nim Hicaz, Nevâ, Hisar, Eviç Gerdâniye’dir. g-Dizisi: Rast perdesinde (yerinde) Nikriz...
Nikriz Makamı a-Durağı: Rast perdesidir.b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Dizisi: Rast perdesinde Nikriz Beşlisi, Neva perdesi üzerinde Rast veya Bûselik Dörtlüsü ile meydana gelir. d-Güçlüsü: Neva perdesidir. e-Donanımı: Si için bakiye bemolü, fa ve do için bakiye diyezi donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. f-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize doğru: Rast, Dügâh, Dik Kürdi, Nim Hicaz, Nevâi...
a-Durağı: Dügâh perdesidir. b-Seyri: İnici-çıkıcıdır. c-Güçlü: Hüseyni perdesidir. d-Yeden: Nim Zirgüle perdesidir. e-Donanımı: Fa için küçük mücenneb diyezi, do için bakiye diyezi donanıma yazılır, Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir. f-Dizisi: Nişaburek makamı dizisi, Dügâh perdesindeki Rast Beşlisi ve Hüseyni perdesindeki Bûselik Dörtlüsünden meydana gelir. Nişaburek makamı dizisi alt taraftan genişlemiştir. Duraktan aşağıya doğru Hüseyni Aşiran perdesinde...
Sayfa başına git