Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Besteciler

Rıfat Ayaydın 1915 yılında Muğla’da doğdu. Ailesi daha sonra İstanbul’a yerleşti. Öğrenimini Harp Okulu’nda tamamlayarak çeşitli askeri görevlerde bulundu. Ordudan...
Mehmet Reşat Aysu, verdiği eserlerle Türk Musikisine yepyeni bir hava ve canlılık getiren Mehmet Reşat Aysu, 1910 yılında İstanbul’da doğmuştur....
Refik Talat Alpman 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Musikiye meraklı, sanattan anlayan, çağının ustalarını toplayarak evinde musiki icra ettiren, "Şirket-i Hayriye"...
Refik Şemseddin Fersan 1893 yılında, İstanbul’da Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası Siyavuş soyundan “Duyun-i Müteferrika Kalemi” müdürü, musikişinas ve bestekar hafız Mehmed...
Recep Hayri Yenigün 1893 yılında İstanbul’da, Kumkapı semtinin Nişancı Ahmedpaşa Mahallesi’nde doğdu. İlk öğrenimini “Tefeyyüz Rüştiyesi”nde tamamladıktan sonra Kumkapı’daki Fransız...
Rauf Yekta Bey 27 Mart 1871'de İstanbul'un Aksaray semtinde doğdu. Babası Ahmed Ârif Bey, kaptanıderya Ağa Hüseyin Paşa'nın torunu Hüseyin...
Rakım Elkutlu 1869 yılında İzmir'de doğdu. Babası İzmir'in tanınmış ailelerinden Hisar Câmii imam ve hatîbi Şuayib Efendi, annesi Sıdıka Hanım'dır....
Rahmi Bey,27 Aralık 1864 Salı günü İstanbul'un Beyazıd semtinin Divân-ı Ali mahallesinde dünyaya geldi. Babası çeşitli sancak muhasebeciliklerinde bulunmuş olan...
Ömer Altuğ 1905 yılında Sivas’ta doğdu. Babasının adı Mehmed Kâmil’dir. İlk öğreniminden sonra Sivas Sultanisi’nde orta öğrenimini tamamladı. Bir süre...
1905 yılında İstanbul, Bakırköy'de doğdu. Babası Çorlu eşrafından Osman Bey-zade Nihat Bey, annesi ünlü besteci ve edebiyatçı Ahmet Rasim Bey'in...
Nuri Halil Poyraz 1885 yılında İnebolu'da doğdu; dokuz yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sesinin güzelliği ilkokulda hocalarının ve aile çevresinin...
Fatma Nihal Erkutun 1906 yılında babasının sürgünde bulunduğu sıralarda Amasya’da doğdu. Giriftzen Asım Bey’le Emine Hanım’ın kızıdır. Annesini ölümü üzerine...
Neyzen Tevfik 7 Mart 1879 tarihinde Bodrum'da doğdu; Bodrum Rüştiyesi öğretmenlerinden Hasan Fehmi Bey'in oğludur. Soyadı "Kolaylı" olmasına rağmen bu...
Neyzen Rıza Bey’in asıl adı Ali Rıza’dır. Vefa’lı olmadığı halde uzun yıllar oturduğu için “Vefalı Rıza Bey” adı ile de...
Hattat ve neyzen Emin Yazıcı 1883 yılında İstanbul’un Tophâne semtinde Türkgücü Mahallesi’nde doğdu. Büyükbabası Galata Köprüsü’nün “mültezim” i Ömer Efendi,...
Neveser Kökdeş, babasının sürgünde olduğu yıllarda 1904’de Drama’da doğdu. Mabeyinci Hurşid Bey’in kızı, Muhlis Bahaddin Ezgi’nin küçük kızkardeşidir. Ailesinin İstanbul’a...
Nasibin Mehmed'in soyadı "Yürü" olduğu halde bu isimle tanınmış, ablası Nasib Hanım'la birlikte musiki çevrelerinde bu sıfatla anılmıştır. Meh¬med Yürü...
Münir Nureddin Selçuk 1900 yılında İstanbul'un Bayezid semtinde doğdu. Babası Sedaret Dairesi amiri, Divan-i Humayun muavini, aynı zamanda Darülfünun'un (eski...
Münir Mazhar Kamsoy 28 Aralık 1891 tarihinde Üsküdar’da, Atik Valide Câmii yakınındaki babaevinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi profesörlerinden...
Muzaffer İlkar 1910 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının adı Cemal’dir. İlkokuldan sonra Beykoz Rüştiyesi’ne devam etti ve Vefa İdadisi’ni bitirdi. Yüksek...
Mustafa Sunar’ın adı mûsiki tarihimizde “Eyyubi, Kemani, Rebabi” Mustafa Bey olarak geçer. Bozcaadalı Ketâni-zâde Hüseyni Hüsnü Efendi’nin oğludur. 1881 yılında...
Mustafa Nezihi Albayrak 1871 yılında İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Hamami-zâde İsmail Dede’nin kız tarafından torununun oğludur. Babası Selâmi Dergâhı şeyhi...
Mustafa Nafiz Irmak 24 Nisan 1904 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zaptiye Nezareti mümeyyizlerinden Hüseyin Bey’in oğludur. İlk ve ortaokuldan sonra öğrenim...
Mustafa Çağlar 1910 yılında Midilli Adası’nın Kapya köyünde doğdu. Çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğudur. 1923 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göçerek...