Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Besteciler

Osmanlı İmparatorluğu tahtının otuzuncu padişahı Sultan III. Selim, Sultan III. Mustafa'nın oğludur; 24 Ocak 1761 tarihinde Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi....
Sultan II.Mahmud 20 Temmuz 1784 tarihinde Topkapı Sarayı’nda doğdu. Osmanlı tahtının otuz birinci padişahıdır. Babası Sultan I.Abdülhamit, annesi Nakş-i Dil...
Sultan Abdülaziz 8 Kasım 1830 tarihinde Topkapı Sarayı’nda dünyaya geldi. Sultan II.Mahmud ile Pertev Niyal Valide Sultan’ın oğludur. Sultan Mecid’in...
Udi Selânikli Ahmed Efendi 1868 yılında Selânik’te dünyaya geldi. Çok yoksul bir ailenin çocuğu idi. Okumakla başı hoş olmadığından, bundan...
İbrahim Edhem Bey 1855 yılında İstanbul’da Bayezit’in Soğanağa mahallesinde, babasının Çıkmaztulumba sokağındaki evinde dünyaya geldi. Babası Ali Ağa yeniçeri olduğu...
Rifat Bey 1820 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Sultan II.Mahmud döneminin ünlü tanburilerinde Keçi (Şirin) Arif Ağa, annesi Dede Efendi’nin büyük...
Numan Ağa, Malatya’nın Arapkir ilçesinden olup genç yaşında İstanbul’a gelerek zamanla kendisini yetiştirmiş ve saraya yakın bir çevrede görev almış...
Nikoğos Taşçıyan 1836 yılında İstanbul'da Hasköy'de doğdu. Ailesi ve öğrenimi hakkında yeterli bilgimiz yok. Bu Ermeni vatandaşımız ilk musiki derslerini...
Neyzen Yusuf Paşa, 1820 yılında Beşiktaş Mevlevihanesi’nin hareminde doğdu. Aynı tekkenin şeyhi Mahmud Dede’nin torunu, Neyzen Said Dede’nin oğlu, Salih...
XIX.yüzyılın ünlü neyzen ve bestekârlarından Salih Dede Efendi 1823 yılında İstanbul’da doğdu. Abdülkadir Efendi adında bir kişinin oğludur. Babasının ölümü...
Aziz Dede, çok eski yıllarda yaşamış olmamakla birlikte, hayatı hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Takriben 1840’lı yılların birinde Üsküdar’da, Doğancılar parkından...
Mehmed Nevres Paşa 14 Ağustos 1826 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş semtinde doğdu. Babası, Varna muhafızı Derviş Hasan Paşa’nın oğlu gümrük müdürlerinden...
Hafız Osman Efendi 1840 yılında Musul’da doğdu; bir yaşında iken annesini, daha sonra üvey annesinin zulmünden gözlerini yitirdi. Genç yaşında...
Mehmed Celâleddin Dede 1 Şubat 1849 tarihinde İstanbul’da Yenikapı Mevlevihânesi’nin hareminde doğdu. Babası aynı tekkenin şeyhi Osman Selâhaddin Dede Efendi,...
Medenî Aziz Efendi, 1842 yılında Medine'de doğdu. "Medenî"sıfatı bu nedenden kaynaklanır. Medine'de imamlık ve hatîblik yapan Abdullah Efendi'nin oğludur. Aziz...
Mahmud Celaleddin Paşa, bazı kaynaklarda belirtildiğine göre 1839, oğlu Aziz Esenbel’e göre 1840 yılında İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Dedesi kadıasker...
Bu Rum asıllı sanatkarın asıl adı Hristaki Kiryazis’tir; doğum tarihi bilinmiyor. Lavtacı Civan ve Andon kardeşlerin en küçüğüdür. Bu üçlü...
Rum asıllı olan bu musikişinasımızın musiki tarihimizde adı Civan Ağa, gözü az gördüğü için Kör Civan olarak geçer. Asıl adı...
Rum asıllı olan lavtacı ve udi Andon, Civan Ağa ve Lavtacı Hristo’nun ağabeyidir; asıl adı ise Batrik Kiryazis’dir. Bilinmeyen bir...
Hâfız Mehmed Efendi, mûsiki tarihimizde bu iki isimle anılır. İstanbul’da doğdu; Enderûn’dan yetişerek Sultan III.Selim ile Sultan II.Mahmud’a musâhib oldu....
Gerçek adı Tateos Enkserciyan olan Tatyos Efendi, 1858 yılında İstanbul'da Ortaköy'de doğdu. Ortaköy Ermeni kilisesi mûsikîşinaslarından Monakyan'ın oğludur. Buradaki Ermeni...
Kemani Rıza Efendi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte takriben 1780-1782 yıllarının birinde Beşiktaş’ta doğduğu sanılıyor. Bu sebeple “Beşiktaşlı” sıfatı...
Kemani Ali Ağa’nın 1765-1770 yılları arasında bir tarihte İstanbul’da doğduğu sanılıyor. Küçük yaşlarında Enderûn’un “Hazine Odası”na alındı. Sultan II.Mahmud döneminde...
Kanunî Hacı Arif Bey 1962 yılında İstanbul'un Aksaray semtinde Hubyar mahallesinde doğdu. Yemiş iskelesi, Zindankapısı'nda mezarı bulunan Baba Cafer'in soyundandır....