Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Besteciler

Haydar Tatlıyay 1890 yılında Serez’de doğdu. Mehmed Efendi ile Ayşe Hanım’ın oğludur. Bestekar ve udi Dramalı Hasan (Güler) ise amcasının...
Hasan Fehmi Mutel 1885 yılında İstanbul’un Beylerbeyi semtinde doğdu. Babası Fatih Medresesi “Ders-i âmlarından” Sadullah Hilmi Efendi’dir.Orta öğreniminden sonra okumadı....
Hâfız Yusuf Efendi 1857 yılında, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Girit adasının Hanya şehrinde doğdu. Babasının adı Ahmed’dir....
Mehmed Eşref Efendi’nin doğum tarihini, nasıl bir öğrenim gördüğünü, mûsikiyi kimlerden öğrendiğini bilmiyoruz. Genç yaşında hâfız olmuştu. “Kanbur Eşref Efendi”...
Asım Bey 1851 yılında o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Teselya Yenişehirinde doğdu. Babası Muhzırbaşı zadelerden Ali Efendi’dir. Bulunduğu...
Gavsi Baykara Yenikapı Mevlevihânesi şeyhi Mehmed Celâleddin Dede’nin torunu, şeyh Mehmed Abdülbâki Baykara’nın oğludur. 24 Mart 1902 tarihinde Yenikapı Mevlevihânesi’nde...
Fehmi Tokay, 1889 yılında İstanbul’da, Üsküdar’ın Debbağlar mahallesinde doğdu. Dedesi jandarma muhasebecisi Tahsin Bey, Babası “Divan-ı muhasebat” (Sayıştay) mırakıplarından (denetçilerinden)...
Mehmed Fahri Kopuz 1882 yılında İstanbul’da doğdu.Gümrük memurlarından Kadri Bey’in oğludur. İlk öğreniminden sonra 1889’da Vefa İdadisi’ne girdi; 1903 yılında...
Tanburi Faize Hanım 1894 yılında İstanbul’da doğdu. Mabeyinci Faik Bey ile Şem’inur Hanım’ın kızıdır, Fahire Fersan’ın ablasıdır. Özel öğrenim görerek...
Fâiz Kapancı 1871 yılında Selânik’te doğdu. Bu şehrin tanınmış ailelerinden Ahmed Kapani’nin oğludur. Mûsiki çalışmalarına küçük yaşında başladı. Önceleri kişisel...
Besteci Erol Sayan, 1936 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde doğdu. Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1961 yılında Ankara Radyosu sanatçı sınavını kazandı...
Emin Ongan 1906 yılında Edirne’de doğdu. Cerrah Kolağası Ahmed Bey ile Çapanoğulları’ndan Zehra Hanım’ın oğludur. Ailesi Balkan Savaşını takiben İstanbul’a...
M.Ekrem Karadeniz 14 Şubat 1904 tarihinde Rize’de doğdu. Rizenin tanınmış ailelerinden avukat ve sahaf Hulûsi Bey ile Zehra Hanım’ın beş...
Ekrem Güyer 1921 yılında Karaman’da doğdu; ailesi aslen Ermeneklidir. Babası Mehmed Adil Bey şâir ve sanattan anlayan bir kimseydi. Daha...
1885 yılında İstanbul’da Fatih’in ”Eski Ali Paşa”semtinde , büyükbabası olan maliye muhasebecisi Haşmet Efendi’nin konağında dünyaya gelen Dürrü (Dürrî) Turan...
Hasan Hasgüler 1896 yılında, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Drama’da doğdu. Balkan Savaşı yıllarında ailece İstanbul’a göç ettiler....
1938 de İstanbul'da doğdu.İtalyan Lisesinden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksel Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Müziğe 3 yaşında aile içinde ses...
Ahmed Cevdet Çağla 1900 yılında İstanbul’da, Acıbadem’de doğdu. Babası “Tophane İmalat-i Harbiye Mektepler” müdürü, topçu yarbayı, ressam ve musikişinas Eşref...
Bimen Şen'in asıl adı Bimen Dergazaryan'dır ve Ermeni asıllıdır;1873 yılında Bursa'da doğdu. Bir din adamı olan Gaspar Dergazaryan'ın dördüncü çocuğudur....
Musiki tarihimizde Üsküdarlı Ziya Bey, Bestenigar Ziya Bey, Hoca Ziya Bey, Hanende Ziya Bey gibi isimlerle tanınır. Ziya Bey, 1877...
Bekir Sıtkı Sezgin 1 Temmuz 1936 tarihinde İstanbul’un Şehremini semtinde doğdu. Babası Hafız Hüseyin Efendi (1899-1999) Kadiriye’den şeyh Sıtkı Necmeddin...
Avni Anıl 1928 yılının 23 Nisan'ında doğdu. Bulgaristan'm Varna kentinden Türkiye'ye gelmiş ve Edirne'ye yerleşmiş olan ailesi daha sonra Biga’nın...
Kanuni Artaki Efendi, 1885 yılında, o zamanlar ülkemizin sınırları içinde bulunan Selanik’te doğdu. Babası Azerik berberlik yapardı. Ailesi onun tıp...
Arif Sami Toker 4 Nisan 1926 tarihinde Gelibolu’da doğdu. Şükrü Bey ile Hanife Hanım’ın oğludur. İlk öğrenimine Mahmutpaşa üçüncü ilkokulunda...