Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Sultan Abdülaziz (1830-1876)

28.06.2017
2.816
Sultan Abdülaziz (1830-1876)

Sultan Abdülaziz 8 Kasım 1830 tarihinde Topkapı Sarayı’nda dünyaya geldi. Sultan II.Mahmud ile Pertev Niyal Valide Sultan’ın oğludur. Sultan Mecid’in 1861 yılında ölümü üzerine padişah oldu. Çocukluğunda şehzâdelere mahsus saray okulunda eğitildi. Şehzâdeliğinde Vidinli Hoca Efendi’den, padişah olduktan sonra da Akşehirli Hasan Fehmi Efendi’den güzel kültür dersleri aldı. Resim sanatından anlar, güzel yazı yazardı. Özellikle rik’a ve celi sülüs türü yazılarda ustaydı. Piano ve lavta çalmakla birlikte her sazı biraz kullanır, iyi ney üflerdi. Mûsikiyi Saray’da öğrendi.

Sultan Aziz, ne III.Selim, ne de babası II.Mahmud gibi kudretli bir mûsikişinas değildi. Ancak Türk mûsikisine tutkun olan bu tahtta kaldığı sürece, saraydaki Batı Mûsikisi egemeliğine son vermek istemişti. İyi ahlâklı, biraz delişmen tabiatlı, pehlivan yapılı, yeniliğe taraftar, devletin başındaki gaileleri bilen bu padişah 1876 yılında tahtından indirildi. Bu olaydan beş gün sonra 4 Nisan 1876 tarihinde intihar ederek hayatına son verdi. Öldürüldüğü de ileri sürülür.

Ney çalmasını Neyzen Yusuf Paşa’dan öğrenmişti. Şevkefza ve muhayyer makamlarından iki şarkısı ile hicaz makamından bir sirtosu biliniyor.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Hicaz Sirto

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.