Lâvtacı Civan Ağa ( ? -1910)

Rum asıllı olan bu musikişinasımızın musiki tarihimizde adı Civan Ağa, gözü az gördüğü için Kör Civan olarak geçer. Asıl adı Zivannis Kiryazis’dir. Bazı kaynaklarda Zirvaros ya da Zirvan diye söz edilir.Doğum tarihi bilinmiyor, Lavtacı Andon’un küçük kardeşi, Hristo’nun ağabeyidir. XIX. Yüzyılın ikinci yarısından köçekçe takımlarında kudretli bir icrakar olarak tanındı. Aynı zamanda hanendelik yapardı.

Türk Musikisinin pratik yönlerini iyi bildiği bıraktığı eserlerden anlaşılır. 1910 yılında İstanbul’da öldü. Pek çok öğrenci yetiştirmiş, birbirinden güzel yirmi kadar şarkı bestelemiştir

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Hicaz-Bozuldu lânesi iftâdegânın

Hicaz-Mecnun gibi sahrayı cünûn içre yerim var

Hicazkâr-Riyâsız çeşmi âhu’yu severdim

Hüseyni-Firkâti cânân ile nâlan mı oldun ey gönül

Karcığar-El vermedi mi gayri dil âteşlere yansın

Karcığar-Yalvarırım oturmaz yaramazdır tek durmaz

Kürdilihicazkâr-Alemde şeha hicr ile firkât benim olsun

Kürdilihicazkâr-El erdirmek visâli yâre pek güç

Kürdilihicazkâr-Gönül kuşu yüksek uçma

Kürdilihicazkâr-Gülsen açılsan çemen gül şenlenir

Kürdilihicazkâr-Her kimde vardır aşk ibtilâsı

Kürdilihicazkâr-Vay ne müşkülmüş güzel sevmek meğer

Nihavend-Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur

Rast-Bir âcaip hab-ı gaflete düştüm

Rast-Sormayın âyâ ne oldum

Suzinak-Dağıdâr-ı hasret etdin hicr ile cânâ teni

Uşşak-Ey dil ne oldun feryâd edersin

Uşşak-Gâh ümmidi vuslat eylersin gönül

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git