Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Reftar Kalfa ( XVll.yy )

28.06.2017
3.891
Reftar Kalfa ( XVll.yy )

Reftar Kalfa, Dilhayat Kalfa’dan önce yaşamış mühim bir saz eseri bestekârı olan kadın sanatkârlarımızdandır. Tahminlere göre XVII.yüzyılın sonlarına doğru ya da XVIII.yüzyılın başında öldü. Hayatı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. “Kalfalık” sıfatından da anlaşıldığına göre “Harem” den yetişmiş bir kimsedir. Saz eserlerindeki uslûbu Tanbur çaldığı fikrini doğurmuştur. “Türk Mûsikisi Ansiklopedisi” adındaki eserde üç peşrevi ile iki saz semâisinin bulunduğu ileri sürülüyorsa da, TRT Müzik Dairesi Başkanılığı’nda bulunan çeşitli koleksiyonlarda adına kayıtlı eserlerin sayısı daha fazladır. Bazı nâdide makamlardan da eser bestelemiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Suzidilara Pesrev

Nevada Pesrev

Nigar Pesrev

Rast Pesrev

Nevada Saz Semaisi

Saba Pesrev

Hicaz Saz Semaisi

Nigar Saz Semaisi

Arazbarzemzeme Saz Eseri

Hicaz Pesrev

Sabaperisan Pesrev

Suzidilara Saz Semaisi

Rast Saz Semaisi

Evicbuselik Saz Semaisi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.