Reftar Kalfa ( XVll.yy )

Reftar Kalfa, Dilhayat Kalfa’dan önce yaşamış mühim bir saz eseri bestekârı olan kadın sanatkârlarımızdandır. Tahminlere göre XVII.yüzyılın sonlarına doğru ya da XVIII.yüzyılın başında öldü. Hayatı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. “Kalfalık” sıfatından da anlaşıldığına göre “Harem” den yetişmiş bir kimsedir. Saz eserlerindeki uslûbu Tanbur çaldığı fikrini doğurmuştur. “Türk Mûsikisi Ansiklopedisi” adındaki eserde üç peşrevi ile iki saz semâisinin bulunduğu ileri sürülüyorsa da, TRT Müzik Dairesi Başkanılığı’nda bulunan çeşitli koleksiyonlarda adına kayıtlı eserlerin sayısı daha fazladır. Bazı nâdide makamlardan da eser bestelemiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Arazbar Zemzeme Saz Eseri

Eviç Buselik Saz Semaisi

Hicaz Peşrev

Hicaz Saz Semaisi

Nev’edâ Peşrev

Nev’edâ Saz Semaisi

Nigâr Peşrev

Nigâr Saz Semaisi

Rast Peşrev

Rast Saz Semaisi

Saba Peşrev

Saba Perişan Peşrev

Suzidilâra Peşrev

Suzidilâra Saz Semaisi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git