Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Beyâti Makamı

10.09.2017
15.324
Beyâti Makamı

Tarihte Bayat Oğuz boyunun isminden alınmış olan bu makam için Beyâti makamı demek daha doğru olur. Her bakımdan Uşşak makamına benzeyen Bayâti makamı, Uşşak makamından bâzı geçki ve özellikleriyle dolayısıyla ayrılarak kişiliğini belli eder.

a-Durağı: Dügâh perdesidir.

b-Seyri: Çıkıcı-inicidir ki, Uşşak makamından ilk bakışta bu özelliği ile ayrılır. Uşşak makamı çıkıcıdır.

c-Dizisi: Uşşak makamı dizisinin aynıdır. Yâni yerinde Uşşak dörtlüsüne Nevâ’da Bûselik beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.

d-Güçlüsü: Uşşak makamında da olduğu gibi, Uşşak dörtlüsü ile Bûselik beşlisinin ek yerindeki Nevâ perdesidir. Üzerinde Bûselik çeşnili yarım karar yapılır.

e-Yeden’i: 2. Çizgideki sol Rast perdesidir.

f-Donanımı: Uşşak makamında olduğu gibi yalnızca si için koma bemolü donanıma yazılır.

g-Perdelerin T.M.deki isimleri: Dügâh, Segâh, Çargâh, Nevâ, Hüseyni, Acem, Gerdaniye, Muhayyer’dir. Nevâ’da Hicaz, Çargâh’da Nikriz çeşnilerinin sesleri Nevâ, Hisar, Eviç, Gerdâniye’dir.

h-Dizinin seyri:Uşşak makamında seyre durak sesi civarından başlanır. Bayâti makamında ise güçlü perdesi civarından başlanır. Seyir sırasında Nevâ’da Hicaz ve Çargâh’ta Nikriz geçkileri yapmak âdet olunmuştur. Bayâti makamı, Uşşak makamının kullanmış olduğu Durağın altında bulunan Rast Beşlisinin seslerinde hiç dolaşmaz. Muhayyer perdesinde bir Kürdi Dörtlüsü halinde genişleme yapar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.