Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Benli Hasan Ağa (1607-1662/1665)

28.06.2017
2.963
Benli Hasan Ağa (1607-1662/1665)

Hasan Ağa 1607 yılında Edirne’de doğdu. Ailesi ve öğrenimi hakkında bilgimiz yok. İlk gençlik yıllarında Tanbura çaldığı, yani halk musikisi ile meşgul olduğu biliniyor. Elde ettiği ün saraya ulaşınca Enderun’a alınarak yetiştirildi. Tanbura’yı bırakarak Tanbur çalmaya başladı. O yıllarda Enderun’da bulunan Evliya Çelebi ile arkadaş oldu. Zamanla mesleğinle ilerleyerek, muhasibliğe kadar yükseldi. Böylece Sultan IV.Murad’ın teveccühünü kazandı. Bu padişahın ölümünden sonra saraydan ayrıldı; takriben 1662-1665 yılları arasında İstanbul’da öldü. Mezartaşı yoktur.

Hakkında bilgi edindiğimiz kaynaklar Hasan Ağa’nın sözü sohbeti yerinde, güzel yüzlü bir kimse olduğunu belirtiyor. İyi bir sesin olduğu, sarayda yapılan fasıllara sazı ve sözü ile katıldığı ileri sürüyor.Elimizde devrikebir usulünde çok güzel bir Rast peşrevi ile yine aynı usul ile bestelenmiş Pençgah peşrevi ve Rast saz semaisi bulunuyor

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Irak Peşrev

Irak Saz Semaisi

Rast Peşrev

Rast Saz Semaisi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.