Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Makaleler

Cinuçen Tanrıkorur'un "Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler" adlı kitabından alınmıştır Yaşı bugün 50 civarında olan Türk musikisi meraklıları, şu türden radyo anonslarını...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler" adlı kitabından alınmıştır Bezm-i Cemşid'de devran ki kadehlerle döner Şevk, şeb-ta-be-seher raks-ı mükerrerle döner Tutuşur meş'ale-i dille...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler" adlı kitabından alınmıştır Sadedin Kaynak, sadece 35 yıllık bir bestekârlık süresi içinde, sınırsız insan sevgisiyle,...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler" adlı kitabından alınmıştır Büyük sanatkarların sanatını hayatlarından ayrı olarak düşünmek, hayatlarına hiç girmeden sadece sanatlarını...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler" adlı kitabından alınmıştır Klasik musikimizde 20. yüzyılda yetişen en büyük saz sanatkarlarından biri olan Sadi...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler" adlı kitabından alınmıştır Musikimizde gerek nazari, gerekse ameli açıdan (fikir eserleri ve bestecileriyle) çağdaş dönemi...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Uzun sayılabilecek bir süreden sonra, sizlerle yaptığım dil sohbetlerinin sonuncusuna geldik… Tv’nin (özellikle...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik " adlı kitabından alıntıdır Tam 100 önce bugünlerde Eyüp'te bir evde, musikimizin büyük bir bestekarı (son...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Sevgili okuyucu, Uzunca bir süredir oldukça ciddi bir rahatsızlık geçirmekteyim, Daha doğrusu bu bir...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Geçen yazıda, klâsik şiirimizin temel ölçüsü olan Aruz’un bazı teknik özelliklerinden bahsetmiş, Remel...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar zamanında, Kâşgar’da Balasagunlu Yusuf Hass Hâcib’in 1069...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Hani birkaç yazıdır tanıtmaya çalıştığım –nisbeten az tanınmış- şair dostlarımın şiirleri münasebetiyle ‘aruz’...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Geçen yazıda sözlük karıştırmanın, önce anadilin, sonra da yabancı dillerin iyi öğrenilmesinde vazgeçilmez...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Okumak deyince hep kitabı düşünürüm nedense. Gazete -dergi de okunur vâkıa, ama –kültür...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Yabancı kelimelerin ses (fonetik) yapısı bizim dilimizdeki küçük-büyük sesli uyumlarından çok farklıdır.Bu yüzden,...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Dilcilerimiz arasında Arapça ve Farsçanın yanı sıra Latince ve Yunanca eğitimi de alarak...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Sözümona öz Türkçe meraklılarının ‘tesbit’ yerine bir papağan şuursuzluğuyla kullandıkları ‘saptamak’ rezaletinden daha...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Uzunca bir süredir TV’de (lütfen ti-vi değil, te-ve diye okuyunuz)’a’sı kısa söylenen bir...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Dilimizin içine düşürüldüğü hal üzerine sizlerle yaptığım sohbeti, bu –olmazsa gelecek- yazıda “bitirmek...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Müzikli konulara dönebilmek için, Batıyı Anlamak dizisi gibi Sevgili Gençler’i de on yazıda...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Türkçeyi sala koyup sele verdik”. Bu söz, Türkçeyi seven ve bilenlerin, Fransız asıllı...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Atatürk eski Türk harflerini batı harflerine çevirme kararını aldığı zaman, yanındaki dil uzmanlarından...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Bu yazıda; dilde Fransızlaşmanın arkasından gelen Almanlaşmayı (1935-1945 arası) bırakıp biraz da Amerikanlaşmak...
Cinuçen Tanrıkorur'un "Biraz da Müzik" adlı kitabından alıntıdır Dünkü Türkiye (Amerika II.Dünya Harbini kazanan kadar) Fransa’nın kültür sömürgesiydi –tabii hep dil...