Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Devlet Şah (1431-1495)

28.06.2017
3.182
Devlet Şah (1431-1495)

Devlet Şah’ın asıl adı, Alâuddevle Bahtişah Gazi Semerkandi’dir; 1431 yılında doğdu, takriben 1495’de öldü. Sanat ve edebiyat adamı olarak tanındıktan sonra önce Şahruh’un, sonra Ebulkasım Babür’ün hizmetinde çalıştı. Hayatının son yıllarını çiftliğinde geçirmiştir. “Tezkiretü’ş-Şuarâ” adında bir eser yazarak edebiyat tarihçilerinin öncüleri arasında yer almıştır. Adı geçen eseri on Arap şâirinden söz eden bir girişle başlar. Bundan sonra yüz kırk üç İran şâiri hakkında bilgi verdiği yedi bölümlük ikinci bölümü gelir. Son ve üçüncü bölümde ise Herat Sarayı’nın büyük siması Hüseyin Baykara’yı anlatır. Çok incelenmiş olan bu tezkire edebiyat tarihi alanında önemli bir başvuru kitabı olmuştur. Eser ilk kez 1843 yılında Hoca Fehmi Efendi tarafından özet olarak “Termüman 1001 Temel Eser” serisi arasında yayınlanmıştır. Bu son çeviri Prof.Necat Lugal’a âittir. Aynı zamanda mûsikişinas olan Devlet Şah, bu sanatı Yusuf Burhan’dan öğrendiğini söyler. Eserinde şâir mûsikişinaslar hakkında da bilgi verdiği için eski mûsikişinaslara ait bazı bilgilerimizi Devlet Şah’a borçluyuz.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.