Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Hüseyin Fahri Kanık (1876-1953)

29.06.2017
2.591
Hüseyin Fahri Kanık (1876-1953)

Hüseyni Fahri Tanık 1876 yılında Lofça’da doğdu. Lofçalı İbrahim Efendi’nin oğludur. Babasının şerif olması üzerine beş yaşında İstanbul’a gelerek öğrenimini Darüşşafaka’da tamamladı ve 1894 yılında buradan mezun oldu. Bundan sonra Sultan Hamid’in emri ile “Posta-Telgraf Nezareti”ne memur oldu. Bir çok kademelerde çalıştıktan sora başmüfettişliğe kadar yükseldi; buradan emekli oldu. Mûsiki çalışmalarına Darüşşafaka’da okurken Zekâi Dede’de ders alarak başladı. Klâsik repertuvarımızın en güzel eserlerini bu sağlam kaynaktan elde etti. Çağının değerli mûsiki ustaları ile ilişki kurarak Batı ve Hamparsum notası öğrendi. Dini ve dindışı mûsikimizi iyi bilen Tanık kudretli bir hanendeydi. Tarz-i Bihin ve Tanık adında iki makam düzenledi. Bir peşrevi ile on kadar şarkısı biliniyor. Üsküdar’da 1953 yılında Altuni-zâde’deki Abdülhalim Paşa köşkünde öldü; Karacaahmed mezarlığında toprağa verildi.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Ussak Bulbul Gibi Raks Ederken Sahni Cemende

Isfahan Neseyabi Vuslat Eyle

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.