Faize Ergin (1894-1954)

Tanburi Faize Hanım 1894 yılında İstanbul’da doğdu. Mabeyinci Faik Bey ile Şem’inur Hanım’ın kızıdır, Fahire Fersan’ın ablasıdır. Özel öğrenim görerek yetiştirildi. Çok küçük yaşlarında babasının yakın dostu olan Tanburi Cemil Bey’den tanbur ve musiki dersleri aldı. Endurini Hafız Hüsnü’den, İsmail Hakkı Bey’den hayli eser öğrenerek repertuarını genişletti. Darülelhan’da ve
çeşitli musiki derneklerinde tanbur öğretmenliği yaptı. Çok iyi tanbur çalan ve musiki kültürü çok zengin olan Faize Hanım, maarif müfettişlerinden Ruhi Bey’le evliydi. Eşinin teşviki ile bestekarlığa başladı; az ve özlü eserler bıraktı.

Nikriz makamından “Gönül ne için ateşlere yansın”, acemaşiran makamından “Kime halim diyeyim, kime rüsva olayım”, şeddiaraban makamından bestelediği “Bade-i vuslat içilsin kase-i fağfurdan” güfteli eserleri en tanınmış olanlarıdır.

Son yıllarını büyük bir sıkıntı ve kimsesizlik içinde geçiren sanatkar 21 Şubat 1954 tarihinde İstanbul’da öldü.

Dr.M.Nazmi Özalap-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Acemaşiran-Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim

Nihavend-Kız sen geldin Çerkeş’ten

Nikriz-Gönül ne için ateşlere yansın

Şedaraban-Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan

Şedaraban-Çoktan görmedim rûyini kaşı kemanım

Şehnaz-Dün gece gördüm o yâri daldım hayâle

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git