Mustafa Sunar (1881-1961)

Mustafa Sunar’ın adı mûsiki tarihimizde “Eyyubi, Kemani, Rebabi” Mustafa Bey olarak geçer. Bozcaadalı Ketâni-zâde Hüseyni Hüsnü Efendi’nin oğludur. 1881 yılında Drağman’da Tercüman Yunus Mahallesi’nde doğdu. İlkokuldan sonra öğrenim görmedi. Ailesi mûsiki ile uğraşmasına kesinlikle karşı adi. Biriktirdiği para ile gizlice bir keman aldı. Durumu öğrenen babası çok öfkelenerek kemanı kırdı. Buna aldırmayan Mustafa Sunar bir keman daha tedarik etti ve mahalle bakkalı ile anlaşıp onun evine gizlenerek çalıştı. Burada bitlenen çocuğa annesi çok üzülüyordu. Babasını güçlükle razı ederek evde çalışmasını sağladı.

Memuriyete “Bahriye Nezareti”nde başladı. Uzun yıllar burada çalıştıktan sonra 1923 yılında kırk iki yaşında emekli oldu. Bundan sonra çeşitli ilk ve orta okullarda mûsiki öğretmenliği yaptı. 1945’lerden sonra bütünü ile resmi görevlerini bırakarak sırf mûsiki ile uğraştı. Bir süre İstanbul Belediye Konservatuvarı icrâ heyetinde görev aldı. Eyup Mûsiki Cemiyeti’nde ve özel dersler vererek çok öğrenci yetiştirdi. Ömrünün son yıllarını felçli olarak geçirdi. Uzun süren bir hastalık döneminden sonra 1961 yılında Ankara’da kızının yanında öldü.

Kemandan başka Rebab da çalan Mustafa Sunar, ilk ciddi mûsiki çalışmalarına Santuri İzak’dan ders alarak başladı. Bundan sonra sırasıyla Kemani Ağa (Aleksan), Kemani Tatyos, Kemani Memduh ile Kemani Bülbül Salih Efendi’den yararlandı. Mûsikimizin inceliklerini başta eniştesi Hoca Ziya Bey olmak üzere Bolahenk Nuri Bey, Ahmed Irsoy, İsmail Hakkı Bey’den öğrendi. Bu ustalardan usûl, makam ve nazariyat dersleri gördü. Bir süre Eyup Mûsiki Cemiyeti başkanlığı yaptı. Mûsiki bilgisinin iyi olmasına rağmen güçlü bir kemani değildi.

Bestekârlığa 1899’da süznâk makamında bestelediği, “Lûtfunla ikram eder gönlüm, sana zalim gönlüm” güfteli şarkısı ile başladı. Pek çok şarkısı döneminin ses sanatkârları tarafından plâklara okundu. Eserlerinin kesin bir listesi yoktur; 130 kadar şarkısı biliniyor. Genellikle orta derecede eserler olmakla birlikte şarkılarının bazıları güzeldir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Acemaşiran-Gün doğarken ayıldım

Acemaşiran-Sen cevrine ol yâri peşimân edemezsin

Beyâti-Kırmadık bir yer mi kaldı kalbi âhımda benim

Beyâti-Sensiz geçen günlere ağlar yanarken

Beyâti-Tâlih bana küsmüş mü nedir

Hicaz-Bir fezayı sevki ezvak içredir dildâdeler

Hicaz-Çamlar altında uzattı destinâzı bir peri

Hicaz-Gel nazlı kadın aşkımın alâmını dindir

Hicaz-Sâki içeyim zehr-i şarabı kadehinden

Hicaz-Sermest edecek gönlümü bir zülf-i zer olsun

Hicaz-Son günde seni yes ile hicran ile gördüm

Hicaz-Yeter artık ettiğin işve ve nâz

Hicaz-Zehretme hayatım yetişir

Hüseyni İlâhi-Gevher-i sırr-ı vilâyet kânı şâh-ı Nakşibend

Hüseyni-Neden bilmem benim çektiklerim cânân bilmiyor

Hüzzam-Bir şen gecenin hatırası kaldı dilimde

Hüzzam-Denizin dalgasını aşkıma döksen sönemez

Hüzzam-Geçti yıllar yine gönlümde seni saklıyorum

Hüzzam-Gül renkli yüzün bir kerre gülsün de açılsın

Hüzzam-Kanayan ruhumun âlâmını gör

Hüzzam-Şebâbım durmadan geçti bütün ömrüm sarardı

Karcığar-Güzeller içinde tatlı sözlüsü

Karcığar-Gittiğin yerde  unutma bir gün olsun beni

Kürdilihicazkâr-Bak şu dilber kadına saçlarını yandan atmış

Kürdilihicazkâr-Gönlüm gülüyor şen yüzünü seyrediyorken

Kürdilihicazkâr-Kalbimde ilâhi ve derin aşkı yarattın

Kürdilihicazkâr-Koştum senelerden beri hasretle peşinden

Kürdilihicazkâr-Ne derin kudreti var o güzel gözlerinin

Kürdilihicazkâr-Nerdesin bilmem ne oldun gelmez oldu hiç adın

Kürdilihicazkâr-Nerdesin sen gönlümün nazlı civânı nerdesin

Kürdilihicazkâr-Öyle bir ay doğdu ki ruhumda şimdi aksi var

Kürdilihicazkâr-Sana ben de gönül verdim

Kürdilihicazkâr-Seni yıllarca sinemde seve seve uyuttum

Mâhur-Kalbimdeki dil yâresini gör bana anlat

Mâhur Saz Semaisi

Muhayyerkürdi-Bu köy ıssız bir diyâr

Nihavend-Gel seninle Marmara’ya pupa yelken açalım

Nihavend-Lâyık mı sana böyle bırakmak beni

Nihavend-Muntazırken şanlı mesut günlere

Nihavend-Seni yıllarca sevdim hâtıranda ne kaldı

Nişâburek-Yıllar geçti bir haber yok nazlı yârdan neyleyim

Rast-Bir şeker handeyle bezm-i şevke câm ettin

Rast-Cumhuriyet Marşı

Rast-İstiklâl Marşı

Rast-Kim derdi ki  gönlüm de sana bağlanacakmış

Rast-Vatan Marşı

Sabâ-Sevdim de inandım sana hem cânım verdim

Sultaniyegâh-Andıkça geçen günleri hasretle derinden

Sultaniyegâh-Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım

Sultaniyegâh-Farkı yok bir cennet-âbâdın bugün virâneden

Sultaniyegâh-Felek aldı elimden ah seni gurbet eline

Sultaniyegâh-Giysûlerine aşıklarını bağla efendim

Sultaniyegâh-Kalbim yine üzgün seni andım da derinden

Sultaniyegâh Saz Semaisi

Sultaniyegâh-Sevmek ister bir peri ruhsan gönlüm her zaman

Sûzinâk-Mustafa Kemal Paşa Marşı

Sûzinâk-Ne kadar kandı gönül o güzel sözlerine

Sûzinâk-Tir-i çeşmanınla deldin de akıttın kanımı

Şedaraban-Dil hânemi yıktın bu gece

Şedaraban-Gel bahriyeli aşk denizi dalgalanırken

Şedaraban-Lûtfun beni mahmûr-ı safâ etse de bir dem

Şehnaz-Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an

Şehnâz-Mûhnis nazarından dökülen vâde inandım

Uşşak-Bakmıyorsun hiç yüzüme neden

Uşşak-Bülbül de güle âh ederek yandı kül oldu

Uşşak-Gülmedim tâli beni güldürmüyor

Uşşak-Her zaman gel bezm-i vasla

Uşşak-Hicran dolu kalbimde yanan gizli emelsin

Uşşak-Yalnız kalalım bir gece olsun ne olursun

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git