Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Enderûni Tahir Ağa ( ? -1830)

28.06.2017
2.649
Enderûni Tahir Ağa ( ? -1830)

Hayatı hakkında bilgimizin sınırlı olduğu Tahir Ağa, Sultan I.Ahmed döneminde, takriben XVIII.yüzyıl ortalarında doğdu; XIX.yüzyılın ilk çeyreğinde 1830 yılına yakın bir tarihte yine İstanbul’da öldü. Genç yaşında Enderûn’un “Has Odası”na alınarak buradan yetişti. Kemençe icrâcısıydı; bu sazı sanat mûsikimizde kullandığı bilinen ilk sanatkârdır. Sultan III.Selim döneminden başlayarak Sultan II.Mahmud döneminde de Saray’da yapılan Küme fasıllarına katılırdı. Tanbur çalıdığı da ileri sürülüyor. Koruyucusu olan Ali Paşa’nın görevinden uzaklaştırılmasından sonra kendi isteği ile saraydan ayrıldı. Ölünceye kadar Yedikule dizdarlığı, yâni kale komutanlığı yaptı. Bu görevde iken öldü ve Yedikule mezarlığına defnedildi.

Tahir Ağa bir söz eseri bestekârıdır. Günümüze şarkı formunda on beş kadar eseri gelebilmiştir. Bu eserlerinde en çok Hicazkâr ve Sûznâk makamlarını kullanmıştır. Uslûbunda apaçık Mustafa Çavuş’un etkisi sezilir. Öğrenilmesi ve icrâsı kolay, kısa, oynak ve renkli eserlerdir. Büyük formlarda birkaç eseri vardır.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Hicazkar Gizli Sevdim Canu Dilden Kimseye Fas Etmem

Buselikasiran Sevdi Dil Bir Mubpece Suhi Seni

Arazbarbuselik Ey Sehi Nevres Nihali Gonca Fem

Nisaburek Gulsun Yarasir Gul Sana

Buselik Sana Ben Gonlumu Verdim

Suzinak Nedir Bu Sendeki Halet

Hicazkar Ey Gul Tebessum Bilmezmisin Sen

Hicazkar Seyr Eyleyip Simin Tenin

Hicazkar Kim Gorse Ol Lali Mulu

Hicazkar Ey Verdi Ruyi Al Sana

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.